از یک‌صدوسومین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه در کابل گرامی‌داشت شد

هم‌زمان با یک‌صدوسومین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه، انجمن فارغ‌التحصیلان ترکیه با هم‌کاری بنیاد معارف ترکیه در افغانستان و دفتر تیکا در کابل، برنامه‌ای را به هدف گسترش روابط فرهنگی دوجانبه برگزار و از یک‌صدوسومین سال‌روز امضای پیمان دوستی میان ترکیه و افغانستان در کابل گرامی‌داشت کرد.

از «روز جهانی خط بریل» در بلخ گرامی‌داشت شد

از «روز جهانی خط‌ بریل» یا شیوه‌ی نگارش ویژه‌ی نابینایان، از سوی دانش‌گاه خصوصی «نخبگان» با حضور نابینایان بلخی و مسئولان محلی در بلخ، گرامی‌داشت شد. بریل، خط برجسته‌ای است که نابینایان از آن برای خواندن و نوشتن استفاده می‌کنند. این خط به نام مخترع آن «لوی بریل» که یک نابینا بود، شهرت دارد و روز چهارم جنوری به نام روز جهانی خط‌ بریل نام‌گذاری شده است.

وزارت صحت از «روز ملی کارکنان صحی جامعه» گرامی‌داشت کرد

وزارت صحت عامه، روز پنج‌شنبه، ۱۶ قوس، در مراسمی از «روز ملی کارکنان صحی جامعه» در کابل گرامی‌داشت کرد. حبیب‌الله آخوندزاده، معین عرضه‌ی خدمات صحی این وزارت، در این مراسم می‌گوید که هم‌اکنون ۳۰ هزار کارکن صحی در مرکز و ولایت‌ها به گونه‌ی رضاکار سرگرم ارائه‌ی خدمات بهداشی به شهروندان اند که ۵۰ درصد آنان زنان هستند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ از روز جهانی آزادی مطبوعات گرامی‌داشت کرد

امروز (چهارشنبه، ۳ می/۱۳ ثور)، برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. وزارت اطلاعات و فرهنگ، از این روز در برنامه‌ای در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، گرامی‌داشت کرد. مسئولان در این وزارت، به خبرنگاران اطمینان می‌دهند که چالش‌های فراراه فعالیت رسانه‌ها را حل می‌کنند.