یک مرکز صحی با هزینه‌ی باشندگان یک روستا در دایکندی گشایش یافت 

منابع محلی در دایکندی، از گشایش یک مرکز صحی با هزینه‌ی شخصی باشندگان روستای «چهاراسپان» ولسوالی شهرستان این ولایت، خبر داده اند. به گفته‌ی منابع، این مرکز صحی به هزینه‌ی نزدیک به پنج میلیون افغانی، از بودجه‌ی شخصی باشندگان روستای نام‌برده ساخته‌ شده است.

باشنده‌گان دو روستا در دایکندی با هزینۀ شخصی‌شان یک مرکز صحی می‌سازند

مسئولان محلی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی می‌گویند که باشنده‌گان روستاهای «چهار اسپان» و «صدخانه» این ولسوالی با هزینۀ شخصی‌شان یک مرکز صحی می‌سازند. به گفتۀ آنان، به تازه‌گی سنگ تهداب این مرکز از سوی باشنده‌گان این روستاها گذاشته شده است.

ضامن پویا، ولسوال شهرستان به سلام‌وطندار می‌گوید که با ساخته‌شدن این مرکز صحی حدود ۷ هزار تن از عرضۀ خدمات صحی بهره‌مند خواهند شد.