باشنده‌گان روستای «سیاه‌چوب» ولسوالی سنگ‌تخت و بندر ولایت دایکندی یک مرکز صحی را تهداب‌گذاری کرده‌اند که با هزینۀ شخصی‌ خود می‌سازند.

مسئولان ریاست صحت‌ دایکندی می‌گویند که این دومین مرکز صحی‌ست که با هزینۀ‌ شخصی مردم در این ولسوالی ساخته می‌شود. اسحاق‌علی درمان، رئیس صحت دایکندی هنگام تهداب‌گذاری این مرکز صحی پشتی‌بانی باشنده‌گان این ولایت را از بخش صحی ستایش می‌کند و می‌گوید که تاکنون ۷ مرکزی درمانی در دایکندی با پول مردم ساخته شده است.

در سال گذشته هم یک عالم دین در روستای میراثی این ولسوالی‌ با هزینۀ شخصی خود یک مرکز صحی ساخت که هم‌اکنون بیماران بسیاری برای درمان به این مرکز مراجعه می‌کنند.

هم‌چنان سال گذشته باشنده‌گان روستاهای «چهاراسپان» و «صدخانه» ولسوالی شهرستان دایکندی نیز با هزینۀ شخصی‌شان یک مرکز صحی را تهداب‌گذاری کرده‌اند.

رئیس صحت دایکندی می‌گوید که در این ولایت ۱۴۰ مرکز صحی فعال است، اما ۴۰ مرکز آن ساختمان ندارد.

دایکندی از ولایت‌های دورافتاده، دشوارگذر، محروم و توسعه‌نیافته در مرکز افغانستان است. باشنده‌گان این ولایت هم‌واره از بی‌مهری و بی‌توجهی حکومت مرکزی شکایت دارند و در سال‌های پسین آنان خود آستین بالازده جاده، مرکز صحی، مکتب، مسجد و پُل و پُل‌چک را با پول شخصی‌شان ساخته‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: