کشتارهای هدف‌مند مانع روند صلح می‌شود

گروهی متشکل از ۳۵ تن از نماینده‌گان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد موسوم به گروه «دوستان افغانستان/ دوستان زنان افغانستان» در یک اعلامیۀ مشترک، ادامۀ خشونت‌ها و قتل‌های هدف‌مند را در افغانستان از جمله آن‌چه از سوی طالبان و شبکۀ حقانی و هم‌چنین سایر گروه‌های مسلح چون القاعده و داعش انجام می‌شود، نکوهش کرده‌اند.

دادخواهی خبرنگاران هراتی برای یما سیاووش

شماری از فعالان رسانه‌یی و خبرنگاران در هرات برای دادخواهی در مورد پی‌گیری قتل یما سیاووش، در چوک فرهنگ شهر هرات چادر اعتراضی برپا کردند.

آنان با گردآوری امضا از باشنده‌گان هرات می‌خواهند در نهادهای جهانی و شورای امنیت سازمان ملل‌ متحد، پروندۀ قتل یما سیاووش را دنبال کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامۀ این سازمان در بارۀ اوضاع افغانستان را تصویب کرد

در این قطع‌نامه که با اکثریت آرا از مجموع ۱۳۱ رأی، تصویب شده است از ادامۀ سطح بلند خشونت‌ها، آمار بلند تلفات غیرنظامیان و ترورهای هدفمند نگرانی‌شده است. در این قطع‌نامه از تمامی بازیگران افغانستان خواسته شده است که برای کاهش و توقف بی‌قید و شرط و بی‌درنگ خشونت‌ها تلاش کنند.