محدودیت دست‌رسی به خدمات درمانی باشندگان فاریاب را با مشکل روبه‌رو کرده است

شماری از مراجعه‌کنندگان و بیمار‌داران در فاریاب، می‌گویند که از سال‌ها به این سو، به دلیل نبود داروی مورد نیاز، کم‌بود تجهیزات پزشکی و پزشکان مسلکی و درست عرضه‌نشدن خدمات درمانی در شفاخانه‌ی ولایتی و شماری از مرکزهای صحی در این ولایت، با مشکل روبه‌رو اند.

باشندگان دایکندی از محدودیت دست‌رسی به خدمات درمانی و کیفیت پایین آن شاکی اند

این حرف‌های خداداد است که به دیوار شفاخانه‌ی ولایتی دایکندی، تکیه داده و برای به‌هوش‌آمدن بیمارش، انتظاری می‌کشد. او به سلام‌وطندار می‌گوید که به دلیل دست‌رسی‌نداشتن به خدمات درمانی مورد نیاز در شفاخانه‌ی ولسوالی نومیش دایکندی، ۱۲ ساعت راه را پیموده است تا مادر بیمارش را به شفاخانه‌ی ولایتی این ولایت، بیاورد.

فقر و گرانی بهای خدمات درمانی؛ شماری از شهروندان سال‌ها در بستر بیماری می‌مانند

در گوشه‌ا‌ی از کابل، وارد اتاقی می‌شوم که نور زیادی از پنجره‌ی کوچکش، به داخل نمی‌تابد. جوانی که در کنج اتاق دراز کشیده و ناخوشی از سروصورتش می‌بارد، می‌گوید که از یک سال‌ونیم به این سو، در بستر بیماری افتاده و توانایی بلندشدن را ندارد. او که خال‌الدین نام دارد و تنها مرد خانواده‌ی نه‌نفری‌اش است، می‌گوید که در اثر بیماری …

امریکا ۳۲۷ میلیون دالر به شهروندان افغانستان کمک‌ می‌کند

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، روز گذشته –جمعه، ۱ میزان- در تویتی نوشته است که امریکا، نزدیک به ۳۲۷ میلیون دالر کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی دیگر را برای پشتیبانی از شهروندان افغانستان در کشور و بیرون از  کشور، مهیا می‌کند.