کاهش ارزش دالر در برابر افغانی؛ فراز و فرود سریع دالر از کجا آب می‌خورد؟

در دو هفته‌ی گذشته، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی نوسان زیادی داشت؛ طوری که در آغاز بهای یک دالر امریکایی از ۸۸ افغانی به ۷۳ افغانی کاهش یافت؛ اما از امروز (یک‌شنبه، ۱۲ سنبله) بهای دالر بار دیگر در برابر افغانی در حال افزایش است.

کاهش ارزش دالر در برابر افغانی؛ پایتخت‌نشینان از تغییرنکردن بهای مواد خوراکی شکایت دارند

بر اساس معلومات مسئولان در سرای شهرزاده‌ در شهر کابل،‌ تا چاشت امروز (یک‌شنبه، ۵ سنبله)، یک دالر امریکایی به بهای ۸۰ افغانی و ۴۰ پول به فروش می‌رسید؛ در حالی که تا یک هفته‌ی گذشته، یک دالر امریکایی معادل ۸۸ افغانی بود.

بانک مرکزی ۱۱ میلیون دالر را وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی امارت اسلامی، با نشر اعلامیه‌ای گفته که قرار است امروز (یک‌شنبه، ۲۷ سنبله)، ۱۱ میلیون دالر را برای بفروشد.

بانک مرکزی، از همه بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط، درخواست کرده که در این داوطلبی شرکت کنند.

اتحادیۀ صرافان: برای حفظ ارزش افغانی در برابر دالر، بانک مرکزی باید دالر بیش‌تری به بازار تزریق کند

هم‌زمان با کاهش شدید و بی‌پیشینۀ ارزش افغانی در برابر دالر، عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده به سلام‌وطندار می‌گوید که برای حفظ ارزش افغانی در برابر دالر، بانک مرکزی افغانستان باید دالر بیش‌تری به بازار تزریق کند. او یکی از دلیل‌های کاهش ارزش افغانی در برابر دالر را خرید دالر از سوی بازرگانان می‌داند.