شماری از اعضای شورای عالی علمای امامیۀ افغانستان می‌گویند که افغانستان از قوم‌ها و مذهب‌های مختلفی تشکیل شده است و همۀ شهروندان کشور باید خود را در آیینۀ نظام اسلامی و ملی ببینند.

محمدحسین کندزی، رئیس شورای عالی علمای امامیۀ افغانستان، امروز در برنامه‌یی در کابل می‌گوید که با سقوط دولت پیشین و روی‌کارآمدن امارت اسلامی، فصل تازه‌یی در مناسبات سیاسی_اجتماعی افغانستان و جهان گشوده شده است.

او می‌افزاید که افغانستان از قوم‌ها و مذهب‌های مختلفی تشکیل شده است و در اداره‌های دولتی باید کادرهای همۀ قوم‌ها گماشته شوند. به گفتۀ رئیس شورای عالی علمای امامیۀ افغانستان، یک نظام زمانی قابل قبول و مستحکم است که پشتی‌بانی همۀ شهروندان آن کشور را داشته باشد.

سلام‌وطندار را در اینستاگرام دنبال کنید

او می‌گوید: «حکومتی که بتواند هم در داخل کشور مقبولیت داشته باشد و هم در خارج از کشور مقبولیت ملی و بین‌الملی داشته باشد، راهش این است که تمام مردم از حکومت حمایت کنند و زمانی مردم از حکومت حمایت می‌کنند که مردم خود را در آیینۀ حکومت ببینند.»

رئیس شورای عالی علمای امامیۀ افغانستان نیز می‌گوید که جامعۀ اهل تشیع افغانستان در تاریخ کشور نقش اساسی خود را در جهاد علیه متجاوزان بی‌گانه و مداخلات خارجی داشته‌ است و حالا نباید اهل تشیع از یاد برده شود. به گفتۀ او، اهل تشیع یک چهارم جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد و امارت اسلامی باید مذهب جعفری را به رسمیت بشناسد.

محمدحسین کندزی می‌افزاید: «چهار اصل مهم مردم تشیع را در آن‌جا بیان کردیم، یکی به رسمیت‌شناختن مذهب جعفری در قانون اساسی آیندۀ کشور بود، دوم حفظ احوال شخصیۀ اهل تشیع در قانون نافذۀ کشور، سوم تأمین امنیت جان و مال، مراکز علمی و فرهنگی جامعۀ تشیع و چهارم حضور اهل تشیع در سطوح مختلف نظام.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

محمدحسین کندزی، رئیس شورای عالی علمای امامیۀ افغانستان

اعضای شورای عالی علمای امامیۀ افغانستان، از امارت اسلامی می‌خواهند که اشتباه حکومت مجاهدین را تکرار نکند و از فرصت به‌دست‌آمده استفادۀ درست شود تا حکومت مستحکم و قابل قبول همه شکل گیرد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: