هم‌زمان با تصمیم وزارت صحت عامه، مبنی بر این که آن شمار از پزشکانی که سال گذشته آزمون «اکمال تخصص» را سپری کرده و نمره‌ی معیاری را به دست نیاورده اند، در بست‌های خالی و جایگزین داوطلبان امسال تعیین می‌شوند، شماری از دانش‌آموختگانی که برای سپری‌کردن این آزمون در سال ۱۴۰۲ آمادگی گرفته اند، با نگرانی از برگزار‌نشدن آن، می‌گویند که با سرنوشت ناروشنی روبه‌رو اند.

هارون، دانش‌آموخته‌ی دانش‌کده‌ی طب در یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی در شهر کابل، می‌گوید که بیش از یک سال را برای سپری‌کردن آزمون اکمال تخصص زحمت کشیده؛ اما اکنون با برگزارنشدن آن، همه امیدش را نسبت به دورنمای شغلی‌اش از دست داده است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

او می‌افزاید: «یک ماه پیش برای سپری‌کردن این امتحان ثبت نام کرده بودم. هفت هزار نفر مثل من برای امتحان اکمال تخصص ثبت نام کرده بودند؛ اما اکنون، دکتران/پزشکانی که سال گذشته بی‌نتیجه مانده بودند، به جای ما جذب می‌شوند. تمام زحمت و آمادگی ما حیف شد.»

احمد، دانش‌آموخته‌ی دانش‌گاه طبی کابل، نیز می‌گوید که برگزارنشدن آزمون اکمال تخصص، سبب ازبین‌رفتن استعدادهای افرادی می‌شود که سال‌ها زحمت و انتظار کشیده اند تا این آزمون را سپری کنند؛ اما اکنون، برگزارنشدن آن سبب دل‌سردی آنان از درس و کار در کشور شده است. او می‌افزاید: «انتظار خیلی سخت است. به این فکر هستیم که به کشوری دیگر برویم و برای آن کار کنیم. خود ما راضی نیستیم و این کار به نظام بهداشت کشور، جفا است.»

همین گونه، همت، دانش‌آموخته‌ی یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی در ننگرهار، نیز با نگرانی از برگزارنشدن آموزن اکمال تخصص، می‌گوید که امید دارد تا مسئولان به این مشکل توجه و رسیدگی کنند. آنان، هم‌چنان تأکید می‌کنند که نظر به وضعیت موجود، نیاز است تا متقاضیان تازه جذب شوند.

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

با این حال، مسئولان در وزارت صحت عامه، می‌‌گویند که آزمون اکمال تخصص برای دواطلبان امسال، در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد. کریم‌الله پارسا، دبیر منابع بشری این وزارت، به سلام‌وطندار می‌گوید: «قرار بود امتحان تخصص گرفته شود؛ اما اکنون گرفته نمی‌شود. افرادی که سال پیش امتحان دادند و نمره‌ی بلند داشتند؛ ولی در بست کامیاب نشده بودند، حالا آن‌ها از نمره‌ی بلند شان در بست‌های خالی جذب می‌شوند.»

این در حالی است که دانش‌آموختگان دانش‌کده‌های طب در سراسر کشور، برای کسب تخصص در رشته‌ی مخصوص، باید امتحان اکمال تخصص را سپری کنند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: