شماری از باغ‌داران و کارشناسان امور کشاورزی در پکتیا، می‌گویند که استفاده از کود حیوانی در باغ‌ها در پاییز، سودمند تمام و سبب تقویت درختان می‌شود. به گفته‌ی آن‌ها، کود حیوانی ضمن این که زیر درختان را نرم می‌کند، نقش مهمی در رشد درختان نیز دارد.

روزی‌خان، باغ‌دار در ولسوالی احمدآبای پکتیا، به سلام‌وطندار می‌گوید که در دو نوبت یکی در پاییز و دیگری در ماه ثور در بهار، در باغش از کود حیوانی استفاده می‌کند.

او می‌افزاید که در زمین خود مکانی برای «کمپوست» آماده کرده است، گیاهان اضافی را از کشت‌زارهایش جمع‌آوری می‌کند و در یک مکان عمیق مشخص می‌اندازد. بعد فضولات حیوانی را به آن علاوه می‌کند، سپس کود کیمیاوی سفید را روی آن می‌ریزد و در آخر میده ریگ و آب را به آن علاوه می‌کند.

سلام‌وطندار را در شبکه‌ی «ایکس» دنبال کنید

روزی‌خان می‌گوید که پس از گذشت دو_سه ماه، کمپوست درست می‌شود و او آن را لابه‌لای درختان و کشت‌زار می‌پاشد که برای زمین‌های کشاورزی، رشد رختان و گیاهان، بسیار سودمند تمام می‌شود.

او تأکید می‌‌کند: «بلی، ما از کود حیوانی در باغ استفاده می‌کنیم؛ اما دو بار استفاده می‌کنیم. یک بار در فصل پاییز از کودی که آماده و برابر شده باشد، آن را در بیخ درخت یا به طور کلی در کل مزرعه می‌پاشیم و بار دیگر در بهار در ماه ثور از آن استفاده می‌کنیم.»

کارشناسان امور کشاورزی، نیز می‌گویند که کود حیوانی به طور کامل مواد عضوی گیاهان را تأمین می‌کند. هدایت‌الله، کارشناس امور کشاورزی، می‌گوید که کود حیوانی در ترکیبات خود دارای نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که خواص فیزیکی، بیولوژیکی و کیمیاوی زمین را بهبود می‌بخشد.

به گفته‌ی او، در یک جریب زمین می‌توان از ۴۰۰ گرام تا یک تُن کود حیوانی استفاده کرد و اگر بیش‌تر هم باشد، ضرر ندارد. این کارشناس، از باغ‌داران می‌خواهد که سه یا چهار هفته پیش از قلبه، کود حیوانی را بر روی زمین‌های خود بپاشند و سپس زمین را قلبه کنند.

او می‌افزاید: «کود حیوانی دارای فواید متعددی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش کیفیت خاک، تشکیل نیتروژن مفید و منابع طبیعی خاک، افزایش عناصر عضوی و سایر عناصر موجود در خاک و افزایش ظرفیت نگه‌داری آب در خاک اشاره کرد. هم‌چنان استفاده از کود حیوانی سبب ساختار بهتر خاک شده و قدرت تجزیه‌ی خاک را بلند می‌برد.»

مال‌داران در پکتیا، می‌گویند که بیش‌تر وقت‌ها باغ‌داران فضولات حیوانی را از آنان می‌گیرند و در باغ‌های شان استفاده می‌کنند. محمدنبی، مال‌دار در شهر گردیز، مرکز پکتیا، می‌گوید که روزانه مقدار زیادی فضولات حیوانی را جمع می‌کند و به باغ‌داران به فروش می‌رساند.

او می‌افزاید: «الحمدلله این جا دام‌داری زیاد است، حدود ۴۰ تا ۵۰ مواشی است. روزانه مواد فاضله‌ی مواشی معادل یک بادی تراکتور می‌شود و ما از یک روش ساده برای جمع‌آوری همه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنیم و بعد مردم آن را می‌برند و این چیز بسیار مفیدی است، برای فصل آینده به درختان مفید است.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری پکتیا، نیز می‌گویند که در پاییز، بسیاری از باغ‌داران در این ولایت از کود حیوانی در باغ‌های خود استفاده می‌کنند و طریقه‌های «کمپوست‌ساختن» آن را نیز آموخته اند. سنگرمل جلالی، رییس عمومی باغ‌داری ریاست زراعت پکتیا، می‌گوید که کود حیوانی ارزان‌تر از کودهای کیمیاوی بوده و فایده‌های آن بیش‌تر است.

او می‌افزاید: «ما برای نظارت و ارزیابی به باغ هر باغبانی می‌رویم، به آن‌ها توصیه می‌کنیم که کمپوست درست کنند و در مورد استفاده از کود حیوانی، نحوه‌ی جمع‌آوری فضولات حیوانی و سایر فضولات و تهیه‌ی کمپوست و استفاده آن در مزرعه، به آن‌ها توصیه می‌کنیم.»

به گفته‌ی کارشناسان امور کشاورزی، اگر یک کشاورز و باغ‌دار بتواند بیش از یک تُن کود حیوانی را در یک جریب زمین استفاده کند، می‌تواند در بهبود خاک و رشد و عملکرد گیاه تأثیر خوبی داشته باشد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: