چین: امارت اسلامی برای به‌رسمیت‌شناسی به نگرانی‌های بین‌المللی رسیدگی کند

وزارت امور خارجه‌ی چین، به تازگی گفته است که حکومت سرپرست امارت اسلامی برای به‌رسمیت‌شناسی و راه‌یافتن به جامعه‌ی جهانی، نیاز به ایجاد اصلاحات سیاسی، تأمین امنیت و بهبود روابط با همسایه‌هایش دارد و باید به نگرانی‌های بین‌المللی رسیدگی کند.

شهروند بازگشته از پاکستان: «هیچی نداریم که به زمستان آمادگی بگیریم، نابلد هستیم»

در همین حال، شماری از شهروندان بازگشته از پاکستان، نیز از ناچاری و توقف کمک‌ها برای آنان، هم‌زمان با فرارسیدن فصل سرما نگرانی می‌کنند. عبدالرحمان و امیرمحمد، دو شهروند بازگشته از پاکستان، می‌گویند که اکنون به «امان خدا» زندگی را سر می‌کنند.

باشندگان پروان از کاهش فعالیت «خدمات پروان آمبولانس» شاکی اند

به دنبال کاهش فعالیت «خدمات پروان آمبولانس»، شماری از باشندگان پروان به سلام‌وطندار می‌گویند که کندی در انتقال بیماران از محله‌های دوردست به مرکز این ولایت، سبب شده است که برخی از بیماران در مسیر راه از بین بروند یا هم با هزینه‌ی گزافی به شفاخانه انتقال پیدا کنند.

باغ‌داران در پکتیا: استفاده از کود حیوانی در باغ‌ها در پاییز، سبب تقویت درختان می‌شود

شماری از باغ‌داران و کارشناسان امور کشاورزی در پکتیا، می‌گویند که استفاده از کود حیوانی در باغ‌ها در پاییز، سودمند تمام و سبب تقویت درختان می‌شود. به گفته‌ی آن‌ها، کود حیوانی ضمن این که زیر درختان را نرم می‌کند، نقش مهمی در رشد درختان نیز دارد.