در ماه مارچ، زمانی که کرونا در اروپا شیوع پیدا کرد، همه اروپاییان نگران و در هراس بودند، اما نگرانی صابره دو برابر شده بود. نگران از ابتلا شدن به ویروس کرونا و اخراج اجباری از آلمان به سویدن، کشوری که برای اولین‌بار درخواست پناهنده‌گی داده بود.

دادگاه سویدن درخواست صابره برای پناهنده‌گی را موجه نداست و او را برای بار دوم رد کرد. صابره در خطر برگشت اجباری به افغانستان قرار داشت، اما از سویدن پنهانی به آلمان رفت و در یکی از ایالت‌های فدرال آلمان درخواست پناهنده‌گی داد. دیری نگذشت که دادگاه ایالت فدرال نیز درخواست صابره را به دلیل میزبان بودن در سویدن رد کرد و حکم داد که خاک آلمان را ترک و دوباره به سویدن برگردد.

صابره با اعتراض به حکم دادگاه، شش ماه را به دور از چشم پولیس در خانه دوستان و نزدیکانش سپری کرد. طبق قانون دابلین، اگر دولت میزبان در جریان شش ماه نتواند پناهجو را به کشور اولیه برگرداند، کشور دومی که پناهجو برای نخستین‌بار در آن درخواست پناهنده‌گی داده است، دیگر مکلف برای پذیرش دوباره پناه‌جو نیست، مگر اینکه دلایل قانع‌کنندۀ موجود باشد. اما اگر پناه‌جو بدون کدام مشکل صحی و یا دلیل موجه دیگر از چنگ پولیس فراری باشد و یا خود را پنهان کند، این مهلت به هژده ماه تمدید می‌شود. صابره تنها بند اول این قانون را می‌دانست. او می‌گوید: «من نمی‌دانستم که اگر پس از شش ماه دوباره مراجعه کنم، باز هم من را به سویدن می‌فرستند. وقتی دوباره به کمپ آمدم تا برگۀ اقامتم را تمدید کنم، برگۀ اصلی را گرفتند و جایش یک برگۀ دیگر دادند. روی برگۀ جدید خط سرخ کشیده شده بود و به این معنی بود که باید تا یک ماه دیگر آلمان را به قصد سویس ترک کنم، در غیر صورت جبراً اخراج خواهم شد.

صابره این نگرانی را با ترس دنبال می‌کرد که ناگهان بخت‌اش یاری کرد و وزارت داخله آلمان، قوانین دابلین و اخراج پناه‌جویان به کشورهای اروپای را به دلیل شیوع کرونا به حالت تعلیق درآورد. خبری که برای صابره و خیلی از پناه‌جویان دیگر که در معرض اخراج اجباری قرار داشتند، دروازۀ امید بود.

صابره سال‌ها پیش از ولایت فاریاب افغانستان به ایران آمد و پس از چندی به صورت غیرقانونی وراد سویدن شد و درخواست پناهنده‌گی کرد. او برای مدت طولانی در سویدن ماند و منتظر حکم دادگاه بود، اما هیچ وقت موفق به این کار نشد. او بنا بر مشکلات حقوقی، نخواست نام و هویت اصلی‌اش در این گزارش بیاید و ما برای او اسم «صابره» را برگزیدیم.

نظر به وضعیت جاری و گزارش‌ها، اگر وضعیت کرونایی همچنان در آلمان دوام کند، این کشور مجبور است به پرونده هزاران پناهجو با شرایط دابلین رسیده‌گی کند. به تازه‌گی کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست وزارت داخله آلمان را برگشتانده و پناهجویان تحت شرایط دابلین را رد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است: اگر انتقال پناه‌جو در زمان معین آن به کشور میزبان صورت نگیرد، مطابق با بند ۲ ماده ۲۹ قانون دابلین، کشور میزبان مکلف است به پرونده آن رسیده‌گی کند. علاوه بر این، به تازه‌گی هیچ قانون و مقررۀ پاس نشده که بتواند در زمان همه‌گیری ویروس کرونا قانون دابلین را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، دولت آلمان مقررات مرزی را  تشدید کرده و درخواست پناه‌جویی در مرزها را نیز به حالت تعلیق درآورده است.

بربنیاد آمارهای دولت فدرال، تنها در سال گذشته بیش از چهل هزار پناه‌جوی تحت شرایط دابلین به این کشور درخواست پناهنده‌گی داده‌اند که از این میان درخواست بیش از ۲۹ هزار تن آنان پذیرفته شده و متباقی به کشورهای میزبان برگشتانده شده‌اند.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: // // //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: