هشتم مارچ روز جهانی همبسته‌گی زنان جهان؛ روزی که انسجام زنان سبب شد تا ۸ مارچ خلق شود. این‌جا در افغانستان اما با آن‌‌که از ۸ مارچ به گونۀ پُرزرق‌وبرق گرامی‌داشت می‌شود، گاهی یادبود‌کننده‌گان این روی‌داد جهانی به بزرگ‌ترین ناقض حقوق هم‌جنس خود مبدل می‌شوند.

هم‌زمان با یادبود ۸ مارچ ام‌سال و در واپسین روزهای زمستان، برگه‌های سبز پیروزی دختر خانمی را ورق می‌زنیم که زیر سایۀ سرد قدرتی از جنس خودش قرار گرفته است. شایسته، بانویی در ولایت کاپیساست که چندین سال می‌شود در ریاست امور زنان این ولایت وظیفه اجرا کرده؛ وظایفی که حتی سرپرستی ریاست را در پی داشته است.

بانو شایسته به تازه‌گی در بست رتبۀ سوم آمریت اقتصادی و اجتماعی ریاست امور زنان ولایت کاپیسا با دو تن دیگر از دختران این ولایت رقابت کرده است. آزمون راه‌یابی یکی از این سه نامزد برای تصاحب کرسی آمریت هماهنگی اقتصادی و اجتماعی ریاست امور زنان ولایت کاپیسا زیر نظر رئیس امور زنان، آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی در حضورداشت نماینده‌گانی از مقام ولایت و شورای ولایتی در دو مرحلۀ نوشتاری و گفتاری سپری شد.

شایسته صافی به سلام‌وطندار می‌گوید، در هر دو مرحلۀ آزمون توانسته با به‌دست‌آوردن نمره و برگۀ پیروزی، شایستۀ این بست دانسته شود، اما چون آب زور برخلاف جهت در حرکت است، صدایش را کسی نمی‌شنود. بانو شایسته می‌گوید، به‌خاطر این‌‌که خواهر خدیجه الهام، نمایندۀ‌ مردم کاپیسا در مجلس نماینده‌گان در این رقابت موفق نشده، این روند با چالش روبه‌رو شده است.

منابع معتبر از آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت کاپیسا نیز تأیید می‌کنند که در این آزمون رقابتی بانو شایسته صافی، در هر دو مرحله موفق شده و نتایج این آزمون نیز همه‌گانی شده است.

به گفتۀ آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی کاپیسا، خواهر خدیجه الهام به دلیل موفق‌نشدن‌ در آزمون رقابتی شکایت درج کرده و روند معرفی بانو صافی معطل مانده است.

نهادهای مدافع حقوق زنان در کاپیسا تأکید می‌کنند که آزمون این بست حکومتی با برخوردهای سیاسی روبه‌رو شده و عملاً تلاش‌ها جریان دارد تا استعداد تبارزیافته و برندۀ آزمون رقابت آمریت هماهنگی اقتصادی و اجتماعی ولایت کاپیسا سرکوب شود.

ساره سیرت، از مدافعان حقوق زن در کاپیسا می‌گوید، فعالان مدنی و حقوق زن در این ولایت در یک نشست اعتراضی، اعتراض‌های‌شان را نسبت به دخالت‌های خدیجه الهام، در گزینش بست‌های حکومتی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده‌اند.

در نامۀ رسمیِ که از نشانی این نشست صادر شده و نسخه‌یی از آن به سلام‌وطندار رسیده، گفته شده که بانو الهام برادرش را به عنوان ولسوال کوه‌بند و مامای خود را به صفت آمر شهدای کاپیسا گماشته است و تلاش دارد خواهر دیگر خود را در پست معاونیت ولایت و خواهر کوچک‌تر خود را در بست سوم ریاست امور زنان با فشار سیاسی بگمارد.

محمدحسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا به سلام‌وطندار می‌گوید، آزمون رقابتی بست سوم آمریت هماهنگی اقتصادی و اجتماعی این ولایت با شفافیت کامل برگزار شده و شایسته صافی، توانسته آزمون را با استعداد خود برنده شود، اما خدیجه الهام تلاش دارد تا حلقۀ خانواده‌گی خود را در اداره‌های حکومتی کاپیسا گسترش دهد.

با این همه شکیبا سیفی، رئیس امور زنان کاپیسا که در رأس کمیتۀ برگزاری آزمون نیز بوده است، برخلاف گفته‌های منابع ذکرشده می‌گوید که تاکنون از نتایج این آزمون خبر ندارد.

خدیجه الهام اما می‌گوید، از این موضوع هیچ آگاهی ندارد. او با مطرح‌کردن پرسشی می‌گوید، اگر بانو شایسته برندۀ آزمون رقابتی است، پس چرا توسط نهادهای مسئول معرفی نمی‌شود؟

بانو الهام می‌گوید، اگر شایسته صافی در این زمینه از او خواستار دادخواهی شود، او از کمکی دریغ نمی‌کند.

بر بنیاد اطلاعات رسیده به سلام‌وطندار، با آن‌‌که سلامت آزمون رقابتی توسط کمیتۀ برگزاری تصدیق شده، اما کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پی شکایت بانو سمیرا، خواهر خدیجه الهام، این موضوع را به بررسی گرفته است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: