اعضای هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت می‌گویند که در آجنداهای مطرح‌شده هیچ موضوعی در بارۀ حکومت موقت نیست و طالبان هم تاکنون هیچ‌گاهی این بحث را مطرح نکرده‌اند.

رسول طالب، غلام‌فاروق مجروح و شریفه زرمتی از اعضای گفت‌وگوکنندۀ دولت در دوحه امروز (یک‌شنبه، ۱۲ دلو/بهمن) در یک نشست آنلاین پرسش و پاسخ به خبرنگاران می‌گویند که بن‌بستی در گفت‌وگوهای صلح به وجود نیامده است، اما گفت‌وگوها دچار رکود و وقفه شده است. آنان، دلیل توقف گفت‌وگوها را عدم تمایل جدی طالبان برای ادامۀ این گفت‌وگوها عنوان می‌کنند.

رسول طالب، عضو هیأت گفت‌وگو‌کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که از آغاز گفت‌وگوها با طالبان تاکنون هیچ بحثی در بارۀ حکومت موقت مطرح نشده است.

او می‌افزاید: «در آجنداهای مطرح‌شده هیچ موضوعی در بارۀ حکومت موقت نیست. تاکنون طالبان هیچ‌گاهی این بحث را مطرح نکرده‌اند.هیچ منبع، کشور یا مرجعی بحث حکومت موقت را مطرح نکرده ‌است.»

آقای طالب تأکید می‌کند و می‌گوید، این که اعضای طالبان از یک کشور دیگر موضوع استعفای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، رسمیت ندارد. او می‌افزاید، اگر طالبان چیزی برای گفتن دارند باید در میز گفت‌وگو مطرح کنند نه از کشورهای دیگر.

شریفه زرمتی عضو دیگر این هیأت می‌گوید که از شانزدهم جدی تاکنون تنها سه نشست میان هیأت‌های گفت‌وگو‌کنندۀ دولت و طالبان برگزار شد که در نشست نخست آن هیأت دولت موضوع آتش‌بس را با این گروه در میان گذاشت، اما هیأت طالبان به آنان گفته‌اند که پس از مشوره با رهبران‌شان به این موضوع پاسخ می‌دهند.

او می‌گوید، پس از برگشت رئیس هیأت گفت‌وگوکنندۀ طالبان به دوحه، تنها میان رئیسان هر دو هیأت نشست برگزار شد و پس از آن طالبان به سفرهای خارجی پرداخته‌اند. هیأت‌های طالبان به تازه‌گی به ایران و مسکو سفر کرده‌اند.

بانو زرمتی می‌افزاید که اکنون اعضای هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت در وضعتی قرار دارند که نه طرف مقابل به گفت‌وگو حاضر می‌شوند و نه هم حکومت به آنان اجازه می‌دهد تا به کابل برگردند.

سیداکبرآغا، عضو پیشین طالبان می‌گوید، این گروه هیچ‌گاهی موضوع حکومت موقت را مطرح نکرده‌اند، اما خواستار پیوستن به حکومت کنونی نیز نیستند.

به باور او، برخی «محافل» در داخل کشور به این دلیل موضوع حکومت موقت را مطرح می‌کنند که فکر می‌کنند آن‌چه را در این حکومت از دست داده‌اند در حکومت موقت آن را به دست می‌آورند.

به گفتۀ او، شیرمحمد عباس استانکزی، معاون هیأت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در مسکو موضوع استعفای رئیس‌جمهور را از سر احساسات بیان کرده و تمامی اعضای این گروه به این نظر نیستند.

برخی سیاست‌گران و شهروندان افغانستان استعفای رئیس‌جمهور و ایجاد حکومت موقت را در وضعیت کنونی به زیان کشور می‌دانند و آن را آجندای برخی از کشورهای همسایه می‌دانند، اما برخی دیگر ایجاد حکومت را راه‌حل تأمین صلح در می‌دانند و از آن پشتی‌بانی می‌کنند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: