از یک هفته به این‌سو مالکان موترهای باربری در هرات به‌خاطر پرداخت‌نشدن جبران خسارۀ آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه، شاهراه‌های هرات_اسلام‌قلعه و هرات_تورغندی را به‌روی ترافیک بسته‌اند و صدها موتر پُر از مواد خوراکی و نفتی در این دو گمرک و آن‌سوی مرز متوقف‌اند.

اکنون مسئولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و صنایع و معادن هرات از پیامدهای بد بسته‌شدن شاهراه‌ها هشدار می‌دهند و می‌گویند که با بسته‌شدن شاهراه‌ها، ۳۰ درصد بهای مواد خوراکی و نفتی افزایش یافته و فعالیت ۸۰ درصد کارخانه‌های شهرک صنعتی هرات نیز متوقف شده است.

عبداللطیف قناویزیان، معاون نخست اتاق‌ تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه داشته باشد، تجارت در این ولایت کامل با رکود روبه‌رو خواهد شد. او می‌گوید: «یک هفته می‌شود این اعتصاب جریان دارد که قیمت مواد غذایی و سوختی ۳۰ درصد افزایش یافته است و اگر یک هفتۀ دیگر این وضعیت ادامه داشته باشد، در هرات قحطی می‌شود. در هرات تجارت به رکود مواجه شده و صدها میلیون دالر به تجارت ما ضرر وارد می‌کند.»

احمدسعید عظمیان، معاون سرمایه‌گذاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و یکی از بازرگانان در هرات با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به بحران گمرک اسلام‌قلعه در جریان دو ماه گذشته می‌گوید که روزانه بیش از۶۰۰ موتر کالاهای بازرگانی و مواد خام شهرک صنعتی از گمرک اسلام‌قلعه و تورغندی وارد هرات می‌شد، اما از یک هفته به این‌سو موترهای پُر از مواد خوراکی و نفتی در این دو گمرک و آن‌سوی مرز متوقف‌اند.

او می‌گوید: «زنگ خطر روشن شده و شمارش معکوس رسیدن به یک فاجعه آغاز شده است. به این معنا که اگر تا ده روز دیگر به این چالش‌ها که شامل فساد جدی در گمرکات و اعتصاب راننده‌گان و بخش ترانسپورت است، تا ده روز دیگر رسیده‌گی نشود، شهرک صنعتی که بیش‌تر از ۲۵ هزار نفر در آن‌جا فعالیت می‌کنند، کامل تعطیل می‌شود و گدام‌هایی که مربوط به مواد خوراکی و مواد سوخت است، کامل تمام می‌شود.»

حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات نیز از تغییر مسیر انتقال کالاهای بازرگانی و بسته‌شدن ۸۰ درصد کارخانه‌های تولیدی در شهرک صنعتی هشدار می‌دهد.

باشنده‌گان هرات نیز می‌گویند که در چند روز پسین در بهای یک کیلوگرام گاز و یک لیتر تیل پترول ۱۰ افغانی و در بهای یک بوری آرد و یک بشکه روغن چهارکیلوگرام، ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی افزایش آمده است.

در همین حال، مالکان موترهای باربری که از یک هفته به این‌سو در اعتصاب به‌سر می‌برند، می‌گویند که تاکنون دولت پاسخی به آنان نداده است.

آنان هشدار می‌دهند تا زمانی که حکومت جبران خساره نکند، اجازۀ ورود به موترهای ترانزیتی در شاهراه هرات_اسلام‌قلعه و هرات_تورغندی را نخواهند داد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: