پخش گزارش‌های سازمان ملل دربارۀ حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان؛ آگاهان: جهان طرح دیگری دارد

سازمان ملل متحد در ادامۀ پخش گزارش‌های خود دربارۀ حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، در گزارش تازه‌اش گفته است که گروه‌های هراس‌افگن مخالف هند در افغانستان ۱۱ قرارگاه دارند.

دو برادر در غور به قتل رسیدند

عبدالرحمان بدری، سخنگوی فرماندهی امنیۀ غور، به سلا‌م‌وطندار می‌گوید دو برادر در این ولایت هنگامی که سرگرم آبیاری کشت‌زارهای‌شان بودند، به قتل رسیده‌اند.

پنج‌ساله‌گی انفجار در چهارراهی زنبق کابل؛ بازمانده‌گان قربانیان هنوز سوگوار اند

با این همه، بازمانده‌گان قربانیان انفجار در چهارراهی زنبق هنوز درد ازدست‌دادن عزیزان‌شان را از یاد نبرده‌ و سوگوار اند. بازمانده‌گان قربانیان می‌گویند با آن‌که هنوز هول این انفجار را فراموش نکرده‌ و نگران حمله‌های بعدی و نبود مصونیت‌شان‌اند؛ اما با آن‌هم خواهان امنیت سراسری در کشور هستند.

پنج ادارۀ دولتی برای تسهیل روند کاری توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌‌های هم‌کاری امضا کردند

ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز با وزارت‌های امور مهاجران و عودت‌کننده‌گان و کار و امور اجتماعی، توافق‌نامه‌های هم‌کاری و با وزارت تحصیلات عالی و ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی تفاهم‌نامه‌های هم‌کاری امضا کرد.

باشنده‌گان غزنی از کارکردن افراد غیرمسلکی و دانش‌جویان در شفاخانه‌های خصوصی این ولایت شاکی‌اند

شماری از باشنده‌گان غزنی می‌گویند که در بیش‌تر شفاخانه‌های خصوصی و کلینیک‌های این ولایت، افراد غیرمسلکی با معاش ناچیز به‌جای پزشکان مسلکی کار می‌کنند که بسیاری آن‌ها هنوز دانش‌جویان دانشکده یا انستیتیوت‌های نیمه‌عالی‌ طبی‌اند.

گشایش یک دستگاه تولید اکسیژن در بدخشان؛ مسئولان: نیاز مرکز و ولسوالی‌ها حل می‌شود

مسئولان محلی بدخشان می‌گویند یک دستگاه تولید اکسیژن به شفاخانۀ ولایتی برهان‌الدین ربانی در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت از سوی بنیاد منطقوی آقاخان و با پشتی‌بانی مالی کمیسیون اروپا به هزینۀ ۱۰۵ هزار دالر آمریکایی خریداری شده که ظرفیت تولید ۱۶ هزار و ۱۰۰ لیتر اکسیژن را در فی ساعت داراست.

تأکید سیاست‌گران افغان بر روند سیاسی در دیدار با وِست؛ «چنین روندی در جریان نیست»

نمایندۀ ویژۀ آمریکا افزوده با چهره‌های سیاسی که هفتۀ گذشته گفت‌وگو کرده است، آنان به این باور اند که خشونت راه خوبی برای شهروندان افغانستان نیست و برای حل بحران، روند سیاسی را ترجیح می‌دهند و به آن مشتاق‌اند. او اما ابراز ناامیدی کرده است که هم‌اکنون چنین روندی در جریان نیست.