برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور با معاش ماهانۀ ۱۸ هزار دالری، برایش یک مشاور تعیین کرده است.

عبدالرووف انعامی، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که یکی از مشاوران حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی رئیس‌جمهور ماهانه حدود ۱۸ هزار دالر آمریکایی معاش دریافت می‌کند. آقای انعامی هرچند از شخصی نام نمی‌برد، اما پیش از این ادعاهایی وجود داشته و گزارش‌هایی پخش شده که آقای محب همسرش را که شهروند آمریکاست، به عنوان مشاور خود تعیین کرده است و برایش که هیچ تجربۀ کاری و تخصص در بخش شورای امنیت هم ندارد، حقوق ۱۸ هزار دالری در نظر گرفته است.

گفته می‌شود همسر حمدالله محب در کنار مشاوریت، مسئولیت ریاست پالیسی شورای امنیت ملی را هم به عهده دارد.

براساس گزارش‌هایی که پیش از این پخش شده، همسر آقای محب تنها در سه‌ ‌هفته بیش از هفت‌بار از راه مهمان‌های ویژۀ میدان هوایی کابل به بیرون از کشور سفر کرده است. در گزارش‌ها آمده که رفت‌وبرگشت همسر مشاور شورای امنیت ملی مشکوک بوده، اما هنوز هیچ نهادی در این باره دقت نکرده است.

شورای امنیت ملی این ادعای مجلس را بی‌بنیاد می‌خواند.

پیش از این نیز معاش‌های ویژۀ شماری از مقام‌های حکومتی و مشاوران رئیس‌جمهور غنی به باد انتقاد گرفته شده بود. این در حالی‌ست که مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به دلیل عدم توازن در حقوق کارمندان دولتی هنوز تأیید نکرده است و اعضای مجلس خواهان یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: