شماری از زنان در کابل، ‌امروز در اعتراض به اخراج دانش‌جویان دختر از دانش‌گاه کابل، در برابر دروازه‌ی این دانش‌گاه گرد هم آمدند و با سردادن شعارهای «تحصیل خط سرخ ماست»، «ما را به جرم خواندن، ما را به جرم دیدن، از دانش‌گاه کشیدند»، از امارت اسلامی خواستند که زمینه‌ی بازگشت دانش‌جویان اخراج‌شده را به دانش‌گاه فراهم کند.

معترضان با صدور قطع‌نامه‌ا‌ی در کنار درخواست بازگشت دانش‌جویان اخراج‌شده به دانش‌گاه، از امارت اسلامی خواستند که حق تحصیل زنان را محترم شمرده و دروازه‌های مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بگشاید.

ظریفه یعقوبی، یک تن از معترضان، به سلام‌وطندار می‌گوید: «ما به خاطر صدا بلندکردن و به این خاطر که جهان از وضعیت زنان و دختران بفهمد که در افغانستان چه می‌گذرد، صدا بلند کردیم. ما امروز آمدیم تا بگوییم که دختران را از دانش‌گاه اخراج نکنید.»

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

در ‌بیش‌تر از یک سال گذشته، زنان در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، بارها به خیابان‌ها ریخته و خواهان پس‌گرفتن آن شمار از حقوق شان شده اند که امارت اسلامی به دنبال بازگشت به قدرت، از آن‌ها سلب کرده است.

زنان معترض در کابل، به سلام‌وطندار می‌گویند که پیش از راه‌اندازی گردهم‌آیی، ریاست استخبارات به آن‌ها تماس گرفته و خواسته اند که از راه‌اندازی آن خودداری کنند.

معصومه حسینی، یکی از زنان معترض در کابل، به سلام‌وطندار می‌گوید که تا زمان تحقق‌یافتن خواست‌های شان، به راه‌اندازی اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. او، با انتقاد از سیاست سرکوب امارت اسلامی، از حکومت می‌خواهد که برای شنیدن خواست‌های زنان معترض، از در گفت‌وگو با آن‌ها وارد شود.

معصومه، می‌گوید‌: «ما بارها از این‌ها خواسته‌ایم که زنان معترض می‌خواهند با رهبران امارت اسلامی بنشینند و مشکلات را از راه یک گفتمان حل کنند و اما آنان قبول نکردند. ما مجبوریم، امروز زنان افغانستان در وضعیت بدی قرار دارند، بی‌کار هستند و آزادی ندارند. وقتی یک جامعه به تنگ آمد، می‌براید به جاده و صدا بلند می‌کند.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

این اعتراض‌ها در حالی انجام می‌شود که چندی پیش گزارش‌هایی مبنی بر اخراج شماری از دانش‌جویان دختر از دانش‌گاه کابل و خواب‌گاه این دانش‌گاه، در رسانه‌ها پخش شده بود. دو تن از دانش‌جویان اخراج‌شده از دانش‌گاه کابل، به شرط فاش‌نشدن هویت ‌شان، به سلام‌وطندار می‌گویند که آن‌ها نگران آینده‌ی شان استند.

یکی از آن‌ها که در میان دانش‌جویانی بوده که چندی پیش در خواب‌گاه دانش‌گاه کابل مسموم شده بودند، به سلام‌وطندار می‌گوید که مسئولان برای اخراج او از دانش‌گاه و خواب‌گاه، هنوز دلیل قناعت‌کننده‌ای ارائه نکرده اند.

همین گونه، یکی دیگر از دانش‌جویان دانش‌گاه کابل که به ‌دلیل نپوشیدن حجاب سیاه از دانش‌گاه اخراج شده‌، با انتقاد از این تصمیم حکومت، خواستا بازنگری آن شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: