هیأت مجلس نماینده‌گان که مسئولیت بررسی چه‌گونه‌گی انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی را دارد، می‌گوید که به آنان هشدار داده شده تا از بررسی این پرونده دست بکشند.

با گذشت حدود ۱۹ روز از انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی که در آن یما سیاوش، مشاور روابط عمومی این بانک و گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع نیوز با دو همکارش جان باخت می‌گذرد، اما تاکنون زوایای پنهان این رویداد روشن نشده و پاسخ واضحی نیز برای خانواده‌های قربانیان این رویداد و مردم داده نشده ‌است.

هیأتی از مجلس نماینده‌گان که مسئولیت بررسی ابعاد پنهان، چه‌گونه‌گی جابه‌جایی مواد انفجاری بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی و چرایی رویداد را به عهده دارد می‌گوید، به تازه‌گی به آنان هشدار داده شده است که از پی‌گیری این پرونده دست بکشند.

نظیفه ذکی، عضو مجلس نماینده‌گان که ریاست این هیأت را به دوش دارد می‌گوید، از نگاه مسلکی و تجاربی که دارند، پس از این نوارهای تصویری دوربین‌های امنیتی بانک مرکزی هم برای آنان مدار اعتبار نیست.

اما بانو ذکی می‌گوید، هشدارهای مبنی بر این‌که از تحقیق این رویداد باید دست بکشند، مانع کارشان شده نمی‌تواند.

رئیس هیأت بررسی‌کنندۀ رویداد انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی تأکید می‌کند که آنان تا روشن‌شدن ابعاد پنهان این پرونده از بررسی آن دست نمی‌کشند.

در گزارش هیأت موظف کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان آمده است که دو هیأت از وزارت داخله روی پروندۀ انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی کار می‌کنند. در این گزارش هم‌چنان به نقل از هیأت وزارت داخله آمده است، هیأت متذکره نیز در اظهارات‌شان بیان داشته‌اند که تاکنون بدون مشخصات موتر، دیگر معلوماتی از سوی بانک مرکزی با آنان شریک ساخته نشده ‌است.

با گذشت نزدیک به سه هفته از جان‌باختن یما سیاوش و دو همکارش، پرسش‌ها در بارۀ چه‌گونه‌گی این رویداد، بی‌پاسخ مانده است. تاکنون روشن نیست که مواد انفجاری چه‌گونه در موتر جاسازی شده و نه هم نوارهای تصویری دوربین‌های امنیتی بانک مرکزی و اطلاعات دستگاه ردیاب موتر، همه‌گانی شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: