مسئولان ریاست دانشگاه بامیان می‌گویند که کار عملی طرح سرسبزی و ساخت جاده‌های فرعی این دانشگاه را با کمک مالی ده‌ها تن از خیرین و شرکت‌های ساختمانی خصوصی و سرک‌سازی این ولایت، به صورت رضاکارانه آغاز کرده‌اند.

دانشگاه بامیان در مرکز این ولایت بر یک تپۀ خاکی واقع شده است که دانش‌جویان آن به دلیل نبود فضای سبز و خاک‌روبه‌بودن جاده‌های آمدوشد، هم‌واره مسئولان را مورد انتقاد قرار می‌دهند. ریاست دانشگاه بامیان می‌گوید که قرار است به کمک‌ شماری از خیرین و شرکت‌های ساختمانی خصوصی حدود ۱۵۰ جریب زمین محیط این دانشگاه را سرسبز کنند.

عبدالعزیز محبی، رئیس دانشگاه بامیان در این ‌باره می‌گوید: «از طریق تطبیق این طرح ما می‌خواهیم فرهنگ‌های مثبت را ترویج کنیم و دانشگاه محل فرهنگ‌سازی‌ است. اول با کمک شماری از استادان دانشگاه طرح سرسبزی را آغاز کردیم و پس از آن خواستیم مردم، شرکت‌های ساختمانی و سایر افراد در سرسبزی محیط دانشگاه نقش بگیرند.»

هم‌اکنون هم‌وارکاری و کار ساخت سرک‌های حیاط دانشگاه بامیان با هزینۀ یک‌ونیم میلیون افغانی از سوی شرکت‌های ساختمانی خصوصی به صورت رضاکارانه آغاز شده است. قرار است از طریق این برنامه حدود ۱۵۰ جریب زمین در محوطۀ دانشگاه بامیان سرسبز و محل‌هایی برای تفریح و مطالعه برای دانش‌جویان این دانشگاه ایجاد شود.

قرار است از طریق این برنامه حدود ۱۵۰ جریب زمین در محوطۀ دانشگاه بامیان سرسبز و محل‌هایی برای تفریح و مطالعه برای دانش‌جویان این دانشگاه ایجاد شود.

افضل نوری، رئیس اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی خصوصی در بامیان می‌گوید: «سرک ۱۲ مترۀ دانشگاه را که در میان محوطۀ پوهنتون بامیان واقع شده است، هم‌وارکاری و احداث می‌کنیم.» آقای نوری می‌فزاید که شرکت‌های ساختمانی خصوصی پس از این نیز در زمینۀ بهبود وضعیت دانش‌جویان دانشگاه بامیان هم‌کاری می‌کنند.

شماری از دانش‌جویان دانشگاه بامیان از کمک‌های مردمی و شرکت‌های ساختمانی خصوصی این ولایت برای سرسبزی فضای دانشگاه‌شان و ساخت جاده‌‌های فرعی، اظهار خرسندی می‌کنند. این دانش‌جویان می‌گویند که نبود فضای سبز و خاکی‌بودن محیط دانشگاه بامیان از چالش‌های عمدۀ آنان بود که در ده سال اخیر دولت هیچ اقدامی برای رفع این چالش نکرده است.

رقیه نظری، دانش‌جوی دانشگاه بامیان می‌گوید: «خیلی خوش‌حال می‌شویم که دانشگاه ما سرسبز شود و دانش‌جویان بتوانند در زیر درختان و در فضای سبز مطالعه کنند. ما بارها از شاروالی بامیان تقاضا کردیم؛ اما با ما در قسمت سرسبزی کمک نکرد.»

ریاست دانشگاه بامیان می‌گوید که برنامۀ سرسبزی این دانشگاه براساس یک طرح جامع که از سوی استادان دانشگاه بامیان ترتیب شده است، با کمک‌های مردمی، خیرین و شرکت‌های ساختمانی محلی ام‌سال عملی می‌شود. به گفتۀ مسئولان، تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار افغانی کمک‌های مالی مردمی برای سرسبزی این دانشگاه جمع‌آوری شده است.

در دانشگاه بامیان بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌جوی دختر و پسر از ولایت‌های گونه‌گون کشور در ۷ دانشکده سرگرم آموزش‌اند. این دانش‌جویان به دلیل نبود آب ‌کافی، فضای سبز، کتاب‌خانۀ معیاری، استادان با تجربه و… روزگاری دانش‌جویی‌شان را در دانشگاه بامیان به دشواری می‌گذرانند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: