دزدی، ره‌زنی و نشناختن حق دیگران به هیچ روی قابل توجیه نیست؛ اما مردم می‌گویند که افزایش بی‌پیشنۀ جرم‌های جنایی در کابل تنها یک دلیل دارد و مسئول آن حکومت است: فساد در دستگاه حکومت و عدم توجه به دسترخوان ملت فقیر.

حکومت به تازه‌گی روشی را برای بازداشت فراری‌ها و مجرمان زیر پی‌گرد به کار بسته است که در آن عکس و شهرت مجرمان چاپ و در سطح شهر پخش می‌شود. حکومتیان به همین ساده‌گی تصمیم گرفته‌اند که بساط مجرمان و دزدان را جمع می‌کنند و مردم را از شر آنان خلاص.

امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهوری ظاهراً در رأس این برنامه قرار دارد و هر صبح تصمیم تازه‌یی برای بهتر شدن روزمره‌گی کابل‌نشینان اتخاد می‌کند و در پایان هشدارگونه می‌نویسد که مردم مکلف به پیروی از تصامیم او اند.

معاون رئیس‌جمهور در یک صبح خزانی تصمیم گرفت که «عکس مجرمان و فراری‌ها را در پوسترهای کلان چاپ و در نواحی شهر کابل نصب می‌کند» تا مردم در ردیابی آن‌ها پولیس را همکاری کنند.

او در یک صبح خزانی دیگر، پیش از طلوع خورشید و آفتابی‌شدن چهرۀ دزدان گفت که پوسترهای مجرمان تحت پی‌گرد در نواحی مختلف شهر نصب گردیده است و مردم در ردیابی آن‌ها، نهادهای امنیتی را کمک کنند.

او هم‌چنان گفت که فهرست دزدان را ترتیب کرده و به حوزه‌های امنیتی و «وکلای گذر» تسلیم کرده است و مردم می‌توانند به این فهرست دست‌رسی داشته باشند.

مردم اما توجهی به این درخواست معاون نخست رئیس‌جمهوری نکردند و به جای پی‌گیری از دزدان «خرد»، به تعقیب دزدانی برآمدند که همۀ زنده‌‎گی‌شان را فساد کرده‌اند و هنوز هم در چوکات حکومت به شغل «ناشریف» دزدی ادامه می‌دهند.

صبح امروز، جاده‌های پایتخت پر بود از عکس‌های داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل و فاروق وردک، وزیر پیشین معارف. باشنده‌گان کابل با پیروی از روش معاون نخست رئیس‌جمهوری، عکس و شهرت این دو را در پوسترها چاپ کردند و خواهان بازداشت آن‌ها از سوی پولیس شدند.

فروغ اشکان، روزنامه‌نگار و یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی عکس داوود سلطان‌زوی، شهرداد کابل را نشر کرده و نوشته است: «تصمیم تازه‌ی حکومت برای بازداشت مجرمان تحت پی‌گرد به مردم جرئت داده است تا در مورد مجرمان و مفسدانی که از پول آب و نان مردم دزدی می‌کنند، بنویسند و حکومت را در روند «تشهیر منفی» کمک کنند.»

حسیب معترف، یکی دیگر از کاربران رسانه‌های اجتماعی نوشته است که به دنبال اقدام تازۀ معاون رئیس‌جمهور و وزارت داخله، مردم پی‌گیر دزدان حکومتی شده‌اند.

او نوشته که هر چند دستگاه عدلی و قضایی کشور با مجرمان برخورد سلیقه‌یی دارد، اما این کار کمک می‌کند تا دزدان حکومتی بهتر شناخته شوند.

اما حکومت خلاف جهتی که مردم در حرکت اند، حرکت می‌کند. حکومتیان به این باور اند که با این روش می‌توانند سطح دزدی را کاهش دهند و زندان‌ها را پر کنند از آن‌هایی که برای «نان» دزدی می‌کنند و آدم می‌کشند.

به باور مردم، این اقدام حکومت می‌تواند بیش‌تر از پیش «خطرآفرین» باشد. مردم می‌گویند، حکومت به جای چاپ و پخش عکس دزدان که هزینه‌یی نیز در پی دارد، باید به کاهش فقر توجه کند. یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی نوشته است که با پول چاپ پوسترها می‌شود صد خانواده را در زمستان «نان» داد.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: