در تازه‌ترین نوار صوتی از شکنجه و لت‌وکوب عبدالرووف ۱۰ ساله، کودک ربوده‌شدۀ بلخی که در نخستین روز رمضان از سوی آدم‌ربایان به خانوادۀ او فرستاده شده است، دیده می‌شود که این کودک خُردسال شدت‌یافتن ظلم آدم‌ربایان بر خودش را فریاد می‌زند.

در پی شنیدن این صدا، زهره، مادر عبدالرووف به بستر بیماری افتاده و پدرش هم پس از شش‌ماه مقاومت در برابر خواست آدم‌ربایان اکنون حاضر شده است باج دهد. محمد نبی، پدر عبدالرووف به سلام‌وطندار می‌گوید که مبلغی از پول خواسته‌شده را از دارایی خود می‌پردازد و مبلغ باقی‌مانده را از مردم جمع‌آوری می‌کند و به آدم‌ربایان خواهد پرداخت.

محمد نبی تأکید می‌کند، در مدت شش‌ماه دولت برای رهایی پسرش از چنگ آدم‌ربایان کار مؤثری نکرده است و از این‌رو، در نظر دارند که از فردا به بعد از مردم پول جمع‌آوری کنند و به آدم‌ربایان تحویل دهند. به گفتۀ او، آدم‌ربایان در بدل رهایی عبدالرووف یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دالر خواسته‌اند.

قضیۀ ربوده‌شدن عبدالرووف، به اندازه‌یی در جامعه بازتاب یافته است که کم‌تر شهروندی در کشور پیدا می‌شود که از خبر ربوده‌شدن او آگاه نباشد. معترضانی که از پنج‌ماه به این‌سو در برابر دفتر والی بلخ چادر تحصن برپا کرده‌اند، به سلام‌وطندار می گویند که دولت در این مدت صدای آنان را نشنیده است.

هرچند مقام‌های امنیتی پیش از این از راه‌اندازی چندین عملیات‌ و بازداشت ده‌ها تن به‌شمول افراد وابسته به گروه داعش در پیوند به قضیۀ ربوده‌شدن عبدالرووف سخن گفته‌؛ اما این روزها اظهارنظر تازه‌یی در این باره نکرده‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: