سفارت پاکستان از رد درخواست‌های ویزا در سه ماه، نیم میلیون دالر درآمد داشته است

یافته‌های سلام‌وطندار از محاسبه‌ی تخمینی درآمد سه‌ماهه‌ی سفارت پاکستان در کابل، نشان می‌دهد که این سفارت در مدت سه ماه توانسته است از رد درخواست‌های ویزای آن کشور تنها در کابل، نیم میلیون دالر درآمد کسب کند.

شکایت از کندبودن روند صدور ویزا؛ شهروندان ویزای مورد نیاز را از بازار سیاه به دست می‌آورند

شماری از شهروندان با گلایه از کندبودن روند صدور ویزای برخی از کشورهای همسایه، به سلام‌وطندار می‌گویند که دشواربودن روند دریافت ویزای این کشورها، آنان را ناچار کرده است که برای حل مشکلات شان، ویزای مورد نیاز شان را با بهای هنگفت از بازار سیاه به دست بیاورند.

محدودیت ویزای امریکا بر مقام‌های ا.ا؛ «چنین تصمیم‌ها روی روابط دوجانبه تأثیر منفی می‌گذارد»

وزارت امور خارجه‌ی امارت اسلامی چهارشنبه‌شب، ۲۰ میزان، با پخش اعلامیه‌ای گفته است که اعلامیه‌ی اخیر ایالات متحده‌ی امریکا مبنی بر وضع محدودیت ویزا بر مقام‌های امارت اسلامی را، مانعی در برابر پیش‌رفت روابط میان دو‌ کشور می‌داند.

مهاجرت بی‌پیشینۀ شهروندان و بازار گرم کمیشن‌کاران

با آن‌که شهروندان می‌کوشند با پرداخت پول هنگفت در بدل ویزا و تکت کشورهایی چون ایران و پاکستان از راه‌های زمینی و هوایی سفر کنند، اما از بهای بلند ویزا و تکت‌ که از سوی کمیشن‌کاران تهیه می‌شود، شکایت می‌کنند و می‌گویند که آنان از مجبوریت مردم استفاده می‌کنند و در بدل پول هنگفت به مردم ویزا و تکت تهیه می‌کنند.