مجلس: حکومت مسئولیت امنیت غرب کابل را به خود مردم واگذار کند

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز این مجلس در واکنش به ادامۀ حملات بر غرب شهر کابل و آن‌چه را نسل‌کشی یک قوم خاص می‌خوانند، حکومت و نهادهای امنیتی را در بخش تأمین امنیت به ناتوانی متهم می‌کنند. آنان می‌گویند، حکومت و نهادهای امنیتی برنامۀ مشخصی در این زمینه ندارند.

مجلس: مسودۀ سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ فردا در کمیسیون‌ها به بحث گذاشته می‌شود

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز بار دیگر روی بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ بحث کرده‌اند.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مسودۀ سوم بودجه سه روز پیش به مجلس ارایه شده و کمیسیون مربوطه روی آن کار کرده است. او می‌گوید، طرح سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی به تمام کمیسیون‌های مجلس سپرده شده و هر کمیسیون می‌تواند، از فردا بحث روی این طرح را آغاز کند و نظریات‌شان را به گونۀ کتبی به کمیسیون بودجه ارایه کنند.

مجلس: مسودۀ سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ نامتوازن و غیرعادلانه است

اعضای مجلس نماینده‌گان طرح سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را نامتوازن می‌خوانند و می‌گویند، با آن که آنان مسودۀ دوم بودجۀ ا‌م‌سال را رد کرده‌اند و خواستار اصلاحات و تغییرات از سوی وزارت مالیه در آن شده‌اند، اما مسودۀ سوم بودجه بدون لحاظ هیچ‌گونه تغییری از سوی این وزارت به مجلس فرستاده شده است. اعضای مجلس در نشست عمومی امروز می‌گویند، در مسودۀ سوم بودجۀ ام‌سال مالی که از سوی وزارت مالیه فرستاده شده، اصلاحات قابل ملاحظه‌یی در آن به میان نیامده است.

مجلس: حملۀ طالبان بر نیروهای امنیتی در تخار «خیلی سریع و مرموز» انجام شده است

هیأت بررسی‌کنندۀ مجلس نماینده‌گان امروز گزارش یافته‌هایش را در بارۀ کشته‌شدن حدود ۷۰ نیروی امنیتی در تخار، به این مجلس ارایه کرد.
این هیأت می‌گوید، حملۀ طالبان بر نیروهای امنیتی در ولسوالی بهارک تخار که حدود دو و نیم ماه پیش رخ داد، خیلی سریع و مرموز صورت گرفته است.

افشاگری یک عضو مجلس: مشاوران رئیس‌جمهور چندین مهمان‌خانه دارند و مصروف خوش‌گذرانی‌اند

مسعوده کروخی که در برنامۀ بررسی تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد می‌گوید، هرچند شهروندان کشور به دلیل فساد موجود در کشور روزگار بدی را سپری می‌کنند، اما کارمندان بلندپایۀ حکومت بدون توجه به این شرایط در فکر خوش‌گذرانی‌اند. او هشدار می‌دهد، تا زمانی که وضعیت این‌چنین جریان داشته باشد، حق به حق‌دار نمی‌رسد.

مجلس نماینده‌گان طرح تعدیل شناس‌نامۀ الکترونیکی را تأیید کرد

طرح شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان برای تعدیل شناس‌نامه‌ الکترونیکی در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۷ عقرب/آبان) این مجلس تأیید شد. در این طرح که پیشنهاد شده است که معاش و حقوق کارمندان دولتی، بازنشسته‌گان، افراد دارای معلولیت و خانوادۀ شهدا بر بنیاد شناس‌نامه‌های قبلی اجرا شود.

عبدالرحمان شهیدانی، نمایندۀ پیشین بامیان در مجلس «به طالبان پیوسته و به قطر رفته است»

ادارۀ محلی ولایت بامیان تأیید می‌کند که بر بنیاد گزارش‌های کشفی و استخباراتی این ولایت، عبدالرحمان شهیدانی، نمایندۀ پیشین مردم بامیان در مجلس نماینده‌گان به طالبان پیوسته است. ادارۀ محلی بامیان این موضوع را با ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی شریک ساخته است.