افغانستان در بیست‌وهشتمین نشست تغییرات آب‌و‌هوایی دعوت نشده است

مسئولان در اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست، امروز در برنامه‌ای زیر نام «بحث‌های ولایتی پیرامون تغییر اقلیم به مناسبت هفته‌ی جهانی تغییر اقلیم» که در کابل برگزار شده بود، با نگرانی از دعوت‌نشدن افغانستان در بیست‌وهشتمین نشست تغییرات آب‌و‌هوایی، می‌گویند که باید نماینده‌ای از اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست در این نشست دعوت شود.

وزارت زراعت برای جلب کمک‌های بیرونی کارمندان زن را تنها در نشست‌ها دعوت می‌کند

شماری از کارمندان زن در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که این وزارت برای جلب کمک‌های بیرونی، کارمندان زن این نهاد را تنها در نشست‌ها با خارجی‌ها دعوت می‌کند. آنان می‌افزایند که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی در کشور، نتوانسته‌اند به‌طور حضوری در این وزارت کار کنند.