درخواست‌ها در مورد مصئونیت خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان

شماری از رسانه‌های پیش‌رو در زمینۀ آزادی بیان نظیر، انترنیوز، یونسکو و کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران خواستار مصئونیت خبرنگاران در افغانستان شده‌اند. ادری ازولای، رئیس عمومی یونسکو، گفته است که از آزادی بیان و مصئونیت خبرنگاران براساس هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری باید اطمینان داده شود.

تشدید جنگ به آزادی بیان آسیب زده است

سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نگرانی از تشدید جنگ و بدترشدن وضعیت امنیتی در افغانستان می‌گوید که افزایش درگیری‌ها میان دولت افغانستان و گروه طالبان به آزادی بیان، از دستاوردهای اساسی این کشور در ۲۰ سال پسین، آسیب جدی زده است. به نقل از این سازمان، تصرف پی‌هم ولسوالی‌ها در دو ماه پسین روند عادی اطلاع‌رسانی را با چالش روبه‌رو کرده است

طرف‌های گفت‌و‌گوکنندۀ صلح بر پشتی‌بانی و حفاظت از آزادی بیان توافق کنند

خانۀ آزادی بیان افغانستان با برگزاری نخستین همایش رسمی و همگانی‌اش با جمعی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها، افزایش خشونت‌ها و محدودشدن فضا برای آزادی بیان را نگران‌کننده می‌خواند و از طرف‌های گفت‌وگوکنندۀ صلح می‌خواهد که بر پشتی‌بانی و حفاظت از آزادی بیان توافق کنند.

غنی: حملات هدفمند به رسانه‌ها و فعالان مدنی حمله به آزادی بیان و دموکراسی است

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور می‌گوید، حملات هدفمند تروریستی بر فعالان جامعه مدنی، شخصیت‌های سیاسی و دست‌اندرکاران رسانه‌یی، حمله بر نماینده‌گان افغانستان نوین، آزادی بیان، جمهوریت و صدای رسای دموکراسی است. او می‌افزاید که این حملات برای حکومت غیر قابل تحمل می‌باشد.

تغییر دید حکومت نسبت به آزادی بیان

مسئولان نهاد پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی حکومت را به پیدا کردن دید بدی نسبت به رسانه و آزادی بیان متهم می‌کند.
به گفتۀ آنان، در کنار این‌که داعش و طالب دشمن آزادی بیان هستند اگر حکومت در راستای دست‌رسی به اطلاعات و مصؤنیت خبرنگاران اقدام نکند، احتمال دارد که حکومت نیز دشمن آزادی بیان تلقی شود.