شماری از کارمندان وزارت معادن و پترولیم امروز (دوشنبه، بیست‌وچهارم قوس/آذر) با برپایی «چادر تحصن» در برابر این اداره با انتقاد از طرح جدید تنقیص کارمندان این اداره می‌گویند، در تشکیلات جدید سال ۱۴۰۰ خورشیدی، از سوی این اداره حذف شده‌اند.

به گفتۀ اعتراض‌کننده‌گان، در تشکیل سال ۱۴۰۰، شمار کل کارمندان وزارت معادن دو هزار و ۶۶۶ کارمند بود که از این میان، یک‌هزار و ۲۰۹ تن از کارمندان را از بست‌های پنج، شش، هفت و هشت که ۹۰ درصد کل کارمندان این اداره را تشکیل می‌دهد، تنقیص یا به بازنشسته‌گی سوق داده شده‌اند.

معترضان می‌گویند، وزارت معادن یک‌هزار و ۲۰۹ کارمندی را که چندین سال در این اداره کار کرده‌اند، خلاف قانون خدمات ملکی به تنقیص سوق داده‌ است.

اعتراض‌کننده‌گان می‌افزایند که لایحۀ وظایف بست‌های سه و چهار این وزارت تغییر کرده است و آنان این اقدام وزارت معادن و پترولیم را سلیقه‌یی عنوان می‌کنند.

به گفتۀ معترضان، بست‌های خالی این وزارت تنقیص داده نشده؛ بل‌که بست‌های کارمندان رسمی و برحال تنقیص داده شده‌اند.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، ساختار تشکیلاتی جدید وزارت معادن و پترولیم به هدف تغییر اقتصادی و ایجاد اصلاحات در این اداره، روی دست گرفته شده است.

به گفتۀ او، نبود تعریف و تفکیک وظایف، مأموریت و مسئولیت‌های آن، تداخل و ابهام وظیفوی، بی‌توجهی به ظرفیت‌سازی، بی‌توجهی لازم به کیفیت، بی‌توجهی به امور حقوقی به‌خاطر قانون‌مندسازی اجراات، نبود تفکیک وظایف و تورم تشکیلاتی و عدم مؤثریت از چالش‌های عمده به شمار می‌رفت.

سخنگوی وزارت معادن می‌افزاید، اصلاحاتی که به منظور بهبود اداره و سرعت‌بخشیدن به هدف بزرگ برای استفادۀ مؤثر از منابع طبیعی صورت گرفته است، به دلیل مؤثریت بیش‌تر و استفاده از نیروی متخصص و مورد نیاز در این بخش مهم می‌باشد.

در اعلامیۀ رسانه‌یی وزارت معادن و پترولیم که به دست‌رس رسانه‌ها قرار گرفته، آمده است که تعلیمات و تحصیلات نیروی بشری این وزارت شامل ۴۵ تن دارای تعلیمات ثانوی، ۸۷ تن دارای مدرک بکلوریا، ۷۳ تن دارای مدرک فوق بکلوریا و ۲۰۵ تن غیرواجد شرایط در بست‌های فنی این وزارت وظیفه انجام می‌دهند که با در نظرداشت توانایی‌شان، به‌ منظور ایجاد مؤثریت در بخش‌های دیگر موظف می‌شوند.

در اعلامیه هم‌چنان گفته شده است که از میان دو هزار و ۶۶۶ کارمند شامل تشکیل ۱۳۹۹، ۵۱۲ تن کارمندان آمریت تفحصات شمال با در نظرداشت ساحۀ کاری آنان به ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان انتقال می‌یابند. بر بنیاد اعلامیه، از میان دو هزار و ۶۶۶ کارمند شامل تشکیل ۱۳۹۹، ۶۶۷ بست که از چندین سال به این‌سو در این اداره خالی می‌باشد، برای این بست‌ها نیاز نبوده و نمی‌باشد و ۷۸ تن با تکمیل‌کردن دورۀ خدمت، به بازنشسته‌گی سوق داده می‌شوند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: