شماری از باشندگان کابل، با شکایت از کاغذپرانی در اداره‌های حکومتی، می‌گویند که ماه‌ها طول می‌کشد که کار شان در یک اداره‌ طی مراحل شود.

تمنا، دانش‌آموخته‌ی دانش‌کده‌ی ادبیات از دانش‌گاه کابل، می‌گوید؛ یک سال می‌شود که برای گرفتن سند امتیازهای هشت سمستر درسی و دیپلوم فراغت از دانش‌گاه، انتظار می‌کشد. «وقتی رفتیم به خاطر گرفتن دیپلوم از دانش‌گاه کابل و ترانسکریپ؛ اولاً برای ما عریضه نمی‌داد؛ وقتی عریضه را طی مراحل کردیم، به خاطر یک امضاء پیش یک نفر برو پیش دیگه نفر برو، امضاء کند و اگر امضاء اشتباه می‌بود، پس از سر تمام مراحل را باید طی می‌کردیم.» پس از این موردها، او به بهانه‌ی تمام‌شدن کاغذ ویژه‌ی دیپلوم و مجموعه‌ی امتیازها (ترانسکریپ)، از گرفتن آن باز می‌ماند. تمنا، با شکایت از این وضعیت، می‌گوید: «یک روز ما را می‌گفتند که بروید فردا بیایید. چندین روز این مراحل را طی کردیم و دانش‌گاه‌ها هم به روی دختران بسته شد و هنوز، معلوم نیست که چه گونه می‌توانیم دیپلوم و ترانسکریپ خود را به دست بیاوریم.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

ناصر، دیگر باشنده‌ی شهر کابل، می‌گوید که برای افزایش یک طبقه در ساختمان خانه‌اش، نیاز دارد که از شهرداری مجوز بگیرد؛ اما نزدیک به دو ماه است که برای گرفتن آن در دفترهای این اداره سرگردانی می‌کشد و هنوز نتوانسته آن را به دست بیاورد. «خانه دومنزله دارم، اما نیاز دارم که یک منزل دیگر هم بسازم و به احکام شهرداری کابل نیاز دارم. شهرداری کابل رفتم، آن جا گفت: برو ناحیه. ناحیه رفتم، گفت: شهرداری بروید و شهرداری گفت: برو ریاست ساختمانی و شعبه در شعبه گشتم دو ماه می شود؛ اما موفق نشدم که یک حکم از شهرداری بگیرم.»

همین‌ گونه، فواد، دیگر باشنده‌ی کابل که هشت ماه پیش، به یکی از دادگاه‌های شهر کابل برای گرفتن نکاخ‌خط مراجعه کرده، می‌گوید: «هشت ماه پیش برای گرفتن نکاح‌خط به یکی از محکمه‌های شهر کابل رفته بودم که به دلیل کاغذپرانی‌ها از گرفتن آن خودداری کردم. ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای طی مراحل کار شهروندان در اداره‌ها سهولت‌های بیش‌تر فراهم کند.»

در همین حال، بلال کریمی، معاون سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌گوید که برای پایان‌دادن به کاغذپرانی‌ها در اداره‌های حکومتی، تلاش می‌شود که طی مراحل اداری الکترونیکی شود.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

او، می‌گوید: «روند الکترونیکی اداره‌ی امارت اسلامی ادامه دارد و اداره‌ی آسان‌خدمت برای طی مراحل کار شهروندان در امارت اسلامی فعالیت دارد و البته کاغذپرانی‌ای که ملوث به فساد باشد، زیر تعقیب قرار می‌گیرد و شهروندان می‌توانند که به کمیسیون سمع شکایات، شکایت شان را درج کند.»

کاغذپرانی و سیستم کهنه‌ی اداری در افغانستان از چندین دهه‌ به این سو، روند ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان را دشوار کرده و در بیش‌تر موردها باعث می‌شود، کاری که در یک روز انجام‌شدنی است، انجام آن هفته‌ها طول بکشد.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: