مسئولان در وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی، می‌گویند که در ۱۴۰۲ خورشیدی پس از بررسی‌های این وزارت از نهادهای خیریه، اجتماعی و احزاب سیاسی به علت فعالیت‌های غیرقانونی، مسئولان دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد اجتماعی و خیریه به نهادهای امنیتی معرفی شده‌ اند.

برکت‌الله رسولی، سخن‌گوی وزارت عدلیه، به سلام‌وطندار می‌گوید که پس از بررسی‌های این وزارت، فعالیت ۱۹ نهاد خیریه نیز به علت تمدیدنشدن به موقع جواز شان متوقف شده است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

او می‌افزاید: «ریاست‌ انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه، در ۱۴۰۲ خورشیدی فعالیت صدها انجمن را در سراسر کشور بررسی کرده است. در نتیجه‌ی این نظارت و بررسی، دو حزب سیاسی و ۷۵ مؤسسه‌ی خیریه، به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی فعالیت شان متوقف و مسئولان آن به نهادهای امنیتی معرفی شده؛ در همان سال ۱۹ مؤسسه‌ی خیریه نیز به دلیل عدم تمدید به موقع جوازهای شان از سوی وزارت عدلیه لغو شدند.»

رسولی، هدف از این تصمیم وزارت عدلیه‌ را پیش‌گیری از فعالیت‌های غیرقانونی عنوان می‌کند و می‌گوید که این وزارت از همین رو فعالیت تمامی انجمن‌ها را در سراسر کشور زیر نظر دارد. به گفته‌ی رسولی، هیچ نهاد اجتماعی سیاسی در افغانستان حق فعالیت ندارد.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

گفتنی است که پیش از این نیز، مقام‌های وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست، فعالیت احزاب در افغانستان را غیرقانونی اعلام کرده اند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: