مسئولان در شهرداری کابل، امروز با برگزاری کارزار نهال‌شانی در ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل، می‌گویند که قرار است بیش از ۲۰۰۰ اصله نهال در این ناحیه غرس شود.

عبدالرحمان شیرانی، نماینده‌ی شهرداری کابل، می‌گوید: «شهرداری کابل امروز کارزار نهال‌شانی را به منظور آگاهی عامه در ناحیه‌ی سیزدهم برگزار کرده است. قرار است ۲۰۰۰ اصله نهال در بخش‌های چهل‌دختران، سرک برچی و کته‌بلندی غرس شود.»

مسئولان در شهرداری کابل،‌ می‌گویند که قرار است ۶۰۰ هزار نهال در بخش‌های مختلف پایتخت غرس شود.

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

در همین حال، رضا رحیمی، باشنده‌ی ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل، از مردم می‌خواهد که در کارزار نهال‌شانی سهم بگیرند.

او می‌افزاید: «از مردم می‌خواهیم که به منظور کاهش آلودگی هوا، یک نهال برای خود و یک نهال برای نسل آینده‌ی شان غرس کنند و از امارت اسلامی می‌خواهیم که ساحه‌ی تپه‌ی شهدای روشنایی را به عنوان پارک ملی اعلام کنند.»

شهرداری کابل، همه‌ساله در کارزار نهال‌شانی، صدها هزار نهال ثمری و غیرثمری را در پایتخت غرس می‌کند که پس از مدتی به دلیل نگه‌داری‌نشدن،‌ خشکیده یا شکسته می‌شود.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

با این حال، فریدون مظفری، باشنده‌ی کابل، از شهروندان می‌خواهد که برای سبزسازی شهر، در نگه‌داری نهال‌های غرس‌شده، سهم بگیرند.

او می‌افزاید: «همه شهروندان نهال غرس کنند و باید در نگه‌داری آن سهم بگیرند تا بتوانیم یک محیط سبز داشته باشیم.»

به گفته‌ی مسئولان، در یک ماه گذشته کارزار نهال‌شانی در تپه‌ی وزیر محمداکبرخان، تپه‌ی نادرخان و بادام‌باغ شهر کابل از سوی این اداره برگزار شده و این روند ادامه خواهد یافت.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: