مدیریت عمومی پلیس ترافیک هرات، در هشت ماه گذشته ۲۰۰ میلیون افغانی درآمد گردآوری کرده است. مسئولان این مدیریت، می‌گویند که آنان این مقدار درآمد را از توزیع اسناد و ثبت موترهای فرمان‌راسته، گردآوری کرده اند.

ذبیح‌الله اکبری، مدیر عمومی پلیس ترافیک هرات، می‌گوید که در جریان سال روان خورشیدی، به ۳۷ هزار موتر فرمان‌راسته مدرک، به ۱۰۰۰ موتر پلیت و جوازسیر موقت و نیز به ۱۰ هزار تن جواز رانند‌گی، توزیع شده است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

به گفته‌ی مدیر عمومی پلیس ترافیک هرات، مقدار درآمدی که از این درک گردآوری کرده اند، ۲۰۰ میلیون افغانی است.

مسئولان مدیریت عمومی پلیس ترافیک هرات، از رانند‌گان می‌خواهند که برای دریافت جواز رانندگی، به این مدیریت مراجعه کنند تا جلو رویدادهای ترافیکی نیز گرفته شود.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: