میزان کمک‌های نقدی به افغانستان به بیش از دو میلیارد و ۱۱۳ میلیون دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان، امروز در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ۲۹ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

بانک مرکزی افغانستان ۱۷ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، چهارشنبه، ۲۴ حوت، ۱۷ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند. بانک مرکزی افغانستان گفته است که برندگان لیلام مکلفیت دارند حساب‌های شان را تا ختم روز لیلام، تصفیه کنند.

اتحادیه‌ی مولدین قالین افغانستان: تولید قالین ۲۵ درصد افزایش یافته است

مسئولان در اتحادیه‌ی مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان، می‌گویند که امسال تولید قالین در کشور ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ اما به دلیل حضورنداشتن افغانستان در بازارهای بین‌المللی، قالین افغانستان به نام کشورهای دیگری به فروش می‌رسد.

بانک مرکزی افغانستان ۱۶ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، دوشنبه، ۲۲ حوت، ۱۶ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.

تاجران در پکتیا: ترانزیت از مسیر دندپتان به پاکستان رسمی شود

شماری از تاجران در پکتیا، از امارت اسلامی می‌خواهند که ترانزیت به پاکستان از مسیر دندپتان در این ولایت را رسمی کند. آنان می‌گویند با این که روزانه صدها موتر کالای صادراتی و وارداتی را از مسیر دندپتان انتقال می‌دهند؛ اما این مسیر رسمی‌ نیست و امکانات گمرکی ندارد؛ چیزی که تاجران را با مشکل روبه‌رو کرده است.

آگاهان اقتصادی: کمک‌های انسان‌دوستانه به منظور ثبات پول افغانی انجام می‌شود

بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، در مجموع میزان کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، به بیش از دو میلیارد و ۷۳ میلیون دالر می‌رسد؛ اما شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، می‌گویند که این کمک‌ها به منظور پشتیبانی از ثبات پول افغانی صورت می‌گیرد، نه مدیریت بحران انسانی در افغانستان.

قالین‌بافان در بغلان از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات کاری شکایت دارند

شماری از قالین‌بافان در شهر پلخمری، مرکز بغلان، می‌گویند که دست‌رسی‌نداشتن به مواد کاری و دستگاه قالین‌بافی، به مشکلات اقتصادی آنان افزوده است. نیک‌بخت، باشنده‌ی شهر پلخمری که بیش از ۱۰ سال می‌شود با قالین‌بافی زندگی‌اش را می‌گذراند، می‌گوید که محدودیت دست‌رسی به مواد کاری، او را در تنگنای اقتصادی بیش‌تری قرار داده است.

بانک مرکزی افغانستان ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، شنبه، ۲۰ حوت، ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.

ایجاد زمینه‌های کاری برای زنان توسط زنان

در یک سال پسین، زنان با این که از محدودیت‌های کاری رنج می‌بردند؛ اما شماری از آنان برای بیرون‌زدن از چهاردیواری خانه، با ایجاد کارگاه‌های خیاطی، رستورانت‌ها و هم‌چنان برگزاری نمایش‌گاه‌های تولیدات وطنی و صنایع دستی در ولایت‌های مختلف، زمینه‌‌های کاری و درآمدزایی را به خود و زنانی دیگر، فراهم کرده اند.

برای دومین روز پی‌هم بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۷ حوت) در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.

میزان کمک‌های نقدی جامعه‌ی جهانی به افغانستان به بیش از دو میلیارد دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان، امروز در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ۲۷ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

بانک مرکزی افغانستان ۱۶ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، چهارشنبه، ۱۷ حوت، ۱۶ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.

بانک مرکزی افغانستان ۱۶ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، دوشنبه، ۱۵ حوت، ۱۶ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.

اوج بی‌کاری؛ باشندگان تخار برای تأمین هزینه‌ی زندگی ملکیت‌های شان را می‌فروشند

دوام بی‌کاری و گسترش دامنه‌ی ناداری در تخار، سبب شده است که شماری از باشندگان این ولایت، برای تأمین هزینه‌های زندگی، ملکیت‌های شان را به فروش برسانند. سرورالدین، باشنده‌ی شهر تالقان، مرکز تخار که نان‌آور خانواده‌ا‌ی ۱۲ نفری است، می‌گوید که تنگ‌دستی در یک سال پسین، مجبورش کرده که موتر و بخشی از حویلی‌اش را بفروشد.