امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که محرومیت دختران از آموزش در افغانستان، باید فوری پایان یابد.

بانو محمد در پیامی که توسط صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش در شرایط اضطراری و بحران پخش شده، افزوده که بیش از ۵۰۰ روز است امارت اسلامی در افغانستان حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را انکار کرده است.

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کرده است که جامعه‌ی جهانی برای رسیدگی به نیازهای آموزشی و حقوق دختران افغانستان به اتحاد خود ادامه دهد.

او گفته است: «ضروری است که با این دختران همبستگی کنیم و صدای آنان را تقویت کنیم. آنان تنها نیستند.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد بر ادامه‌ی تأمین مالی برای فراهم‌کردن کمک‌ غذایی، صحی و دست‌رسی به آموزش تأکید کرده است.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

او از تمویل‌کنندگان و شریکان سازمان ملل متحد خواسته است که از صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش در شرایط اضطراری و بحران، پشتیبانی کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ دختر در افغانستان و جای دیگر پشت سر باقی نمی‌ماند.

گفتنی است که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، زنان و دختران از کار و آموزش محروم شده اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: