دختری پس از سال‌ها زندگی در مهاجرت و سختی‌های بی‌شماری که برای سازگاری در جامعه‌ی میزبان کشیده، تنها به دلیل حس وطن‌دوستی، به خانه برمی‌گردد تا برای شکوفایی سرزمین مادری‌اش، خشتی روی خشت بگذارد؛ اما همین که پایش در وطن باز می‌شود، بیش‌تر با روی ناخوش زندگی روبه‌رو می‌شود؛ شرایطی که همواره در برابرش دندان‌کروچه می‌رود.

 از زندگی در وطن دیری نمی‌گذرد که افسون، رویاهاش را بربادرفته می‌بیند و اندوخته‌هایی که دیگر به هیچ دردی نمی‌خورند. این دختر، بعدها موضوع رمانی می‌شود که توسط دوست روزهای کودکی‌اش نوشته می‌شود.

خاطره طغرا، در رمان «افسون» به دلیل چندجغرافیایی‌بودن محیط زندگی موضوع، توانسته گوشه‌ای از زندگی زن افغانستانی را در بیرون از سرزمین مادری‌اش نیز به تصویر بکشد.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

نویسنده در لابه‌لای پرداختن به گوشه‌های پنهان زندگی افسون و قصه‌کردن از ناخوشی‌های زنان در افغانستان، کوشیده که روایت‌گر رسم‌ها و عرف‌های ویژه‌ی زادگاهش نیز باشد.

خاطره طغرا، نویسنده‌ی رمان افسون

در این اثر، زند‌گی واقعی افسون که شخصیت محوری داستان و دوست روزگار کودکی نویسنده است، بازتاب یافته است.

افسون پس از رونمایی با استقبال گرمی هم‌راه شد و به باور برخی از آگاهان حوزه‌ی ادبیات داستانی، افسون برای این که در زبان غیر از زبان مادری نوشته شده، اثر قابل قبولی است.

همایون خیری، یکی از نویسندگان افغانستانی، پس از رونمایی افسون، گفت که «روان‌بودن طرز نوشتار و افاده‌ی قدرت‌مند احساس‌ها و برداشت‌های همان فضا و احوال، امانت‌داری و به‌تصویرکشیدن منظره‌های دل‌انگیز از کوشه و کنار زادگاهش»، مهم‌ترین ویژگی این اثر است. در همین حال، بیان عریان حقایق تلخ روزگار و حاکمیت مناسبات ماقبل فیودالی و شرح انواع فرهنگ‌های پسندیده و ناپسند جامعه‌ی افغانستان، هر کدام با ویژ گی جداگانه بیان شده.»

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

با این همه، خاطره طغرا هنوز خیلی جوان است و راه درازی پیش رو دارد و داستان‌های زیادی برای روایت‌کردن.

طغرا در صحبت با سلام‌وطندار، می‌گوید که افسون به زبان انگلیسی ترجمه شده و در آینده‌های نزدیک، به زبان‌های اوزبیکی و فارسی نیز ترجمه شده و به ‌دست‌رس همگان قرار خواهد گرفت.

طغرا، در دانش‌گاه غازی در ترکیه، مصروف فراگیری دانش پزشکی است و افسون نیز نخستین اثر ادبی است که از سوی همین دانش‌گاه به چاب رسیده است.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: