ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ارقام، شاخص‌ها و معلومات احصائیوی سال مالی ۱۳۹۹ را امروز در یک نشست خبری در این اداره منتشر کرد. یافته‌های این گزارش ادارۀ ملی احصائیه و معلومات نشان می‌دهد که صادرات اجناس در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه به سال گذشتۀ آن کاهش ده درصدی داشته است. بر بنیاد این گزارش، بیش‌ترین میزان کاهش صادرات افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ بوده که به دلیل گسترش ویروس کرونا کاهش ۷۰ درصدی داشته است.

حسیب‌الله موحد، معاون احصائیۀ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات می‌گوید، در بخش تجارت، ارقام نشان می‌دهد که مجموع واردات ثبت‌شدۀ اجناس در سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش ۶۵۳۷.۶ میلیون دالر و صادرات کشور ۷۷۶.۷ میلیون دالر بوده است. او می‌گوید که در سال مالی ۱۳۹۸ واردات کشور ۶۷۷۶.۸ میلیون دالر و صادرات ۸۶۳.۸ میلیون دالر بود.

به گفتۀ معاون احصائیۀ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، این ارقام نشان‌دهندۀ آن است که واردات کشور در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشتۀ آن ۲۳۹.۱ میلیون دالر یا ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اما صادرات به اندازۀ ۸۷.۱ میلیون دالر یا ۱۰ درصد کاهش داشته است.

بر بنیاد گزارش، بیش‌ترین میزان کاهش صادرات افغانستان به دلیل همه‌گیری کرونا در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ بوده است. حسیب‌الله موحد می‌گوید: «حال اگر تأثیرات کرونا را بر تجارت مطالعه کنیم، در ربع دوم یک کاهش بسیار سریع داشتیم که اگر ربع اول را در مقایسه به ربع دوم ببینیم، در حدود ۷۰ درصد کاهش داشتیم.»

یافته‌های ادارۀ ملی احصائیه و معلومات نیز نشان می‌دهد که تولید و تورید برق در سال مالی ۱۳۹۹ نیز کاهش داشته؛ یعنی از ۶۱۹۷.۶۲  میلیون کیلووات ساعت به ۶۱۸۲.۷۴  میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

هم‌چنان بر بنیاد این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی ۱۳۹۹ منفی ۱.۹ درصد بوده است.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: