گردهمایی علما؛ سیاست‌گران از این‌که بازگشایی مکتب‌های دخترانه موضوع بحث نبود انتقاد کردند

پس از گذشت یک‌ روز از پایان گردهمایی سه روزۀ علمای افغانستان در کابل، شماری از سیاست‌گران از این‌که بازگشایی مکتب‌های دخترانۀ بالاتر از صنف ششم موضوع بحث در این گردهمایی نبود، انتقاد کردند.

آگاهان: در گردهمایی علمای افغانستان روی مسائل مهم بحث نشد

شماری از آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند که در گردهمایی بزرگ علمای افغانستان که از سوی امارت اسلامی برگزار شده بود، روی مسائل مهم و سرنوشت‌ساز بحث و گفت‌وگو نشد. امان‌الله هوتکی، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید که عالمان دین باید در روشنایی شریعت اسلامی دربارۀ قانون …

نگرانی‌ها از تلف‌شدن کودکان آوارۀ بلخاب در کوه‌ها

شماری از امدادگران رضاکار که از چهار روز به این‌سو برای کمک به آواره‌گان جنگ بلخاب به ساحات دوردست و دشوارگذر چون «هزارچشمه»، «دزدان چشمه»، «سر سلاخ»، «آب‌قول»، «گنده‌جی»، «سوخته»، «زردسنگ»، «پیتاب» و «پودینه تو»ی ولسوالی یکا‌ولنگ ولایت بامیان، رفته‌اند، می‌گویند که آواره‌گان بلخابی در این ساحات با مشکلات فراوانی مانند نبود غذا، سرپناه، پوشاک، کمپل، لباس و دیگر امکانات اولیه روبه‌رو اند.

اتحادیۀ اروپا برای پشتی‌بانی از کودکان افغانستان ۴۰ میلیون یورو کمک می‌کند

به نقل از اعلامیه، بسیاری از کودکان و جوانان احساس می‌کنند مجبور به کار هستند و برخی از آنان سفر پُرخطر به بیرون از افغانستان را انتخاب می‌کنند. یونیسف گفته است که سال گذشته، ۸۸ درصد از خانواده‌ها دست‌کم یک فرزندشان در شرایط دشوار بیرون از خانه، کار می‌کرد.