کمیتۀ حفاظت از روزنامه‌نگاران: وضعیت رسانه‌ها در افغانستان نگران‌کننده است

آزادی بیان و رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دو دهۀ پسین در افغانستان به‌شمار می‌رود. با این حال، کمیتۀ حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) به تازه‌گی با پخش گزارشی گفته که هم‌اکنون وضعیت رسانه‌ها در افغانستان نگران‌کننده‌ است.

درآمدهای داخلی در بخش صادرات به بیش از یک میلیارد دالر افزایش یافته است

محمدیونس مهمند، معاون نخست هیأت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید که با حاکم‌شدن امارت اسلامی، درآمدهای داخلی در بخش صادرات افزایش یافته است. به گفتۀ او، درآمدهای داخلی در بخش صادرات سال گذشته به ۷۲۹ میلیون دالر می‌رسید؛ اما این رقم ام‌سال به یک میلیارد و ۹۶ میلیون دالر می‌رسد.

دیبرا لاینز: جهان برای جلوگیری از سقوط غیرقابل بازگشت اقتصاد افغانستان اقدام کند

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، شب گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان که دربارۀ افغانستان برگزار شده بود، از جامعۀ بین‌المللی خواست که برای جلوگیری از سقوط غیرقابل برگشت اقتصاد کشور اقدام کند.

نگرانی‌ها به استفادۀ نیروهای افغان در جنگ‌های خارجی؛ نظامیان پیشین: ا.ا آن‌ها را جذب کند

شماری از مسئولان استخبارات پیشین نیز این موضوع را دور از احتمال نمی‌دانند. محمود حیدری، از مسئولان پیشین استخباراتی می‌گوید که آمریکا و دیگر کشورهای غربی شماری از افسران نیروهای قطعه‌های صفر ۱ و صفر ۲ امنیتی نظام پیشین را بیرون کرده‌اند و شماری دیگر را نیز بیرون می‌کنند.