شکایت پایتخت‌نشینان از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بانک‌ها

شماری از باشنده‌گان کابل که در بانک عزیزی/عزیزی بانک و دیگر بانک‌های خصوصی حساب دارند، می‌گویند که در گرفتن پول با مشکل روبه‌رو اند. آنان شاکی‌اند که از حساب‌های‌شان فقط ۲۰ هزار افغانی یا ۲۰۰ دالر در هفته دریافت می‌توانند.

۲۵ درصد شرکت‌های بخش خصوصی با ورشکسته‌گی روبه‌رو اند

محمدناصر محتسب‌زاده، رئیس اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که حدود ۲۰۰۰ شرکت خصوصی در این اتحادیه ثبت‌ است و حکومت ۵۵ تا ۶۰ میلیارد افغانی از این شرکت‌ها بدهکار است و به همین دلیل ۲۵ درصد از شرکت‌های بخش خصوصی با ورشکسته‌گی روبه‌رو اند.

گزارش‌گران بدون مرز: با قدرت‌گیری امارت اسلامی ۸۴ درصد کارمندان زن رسانه‌ها بی‌کار شده‌اند

گزارش‌گران بدون مرز و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان با انجام یک سروی مشترک دریافته‌اند که قدرت‌گیری امارت اسلامی در افغانستان و تعطیل‌شدن فعالیت رسانه‌ها در این کشور، تأثیر چشم‌گیری بر کار زنان در رسانه‌ها داشته است. 

معترضان در کابل: آمریکا باید پول‌های افغانستان را آزاد کند

شماری از شهروندان در واکنش به بسته‌ماندن پول‌های افغانستان توسط آمریکا، در کابل تظاهرات کردند. معترضان می‌گویند که بسته‌ماندن پول‌های افغانستان سبب بحران بشری در افغانستان شده است. به گفتۀ معترضان، این پول وابسته به شهروندان افغانستان است؛ در حالی‌ که آمریکا خلاف قانون ذخایر ارزی کشور را بسته کرده است.