افزایش بهای دالر در افغانستان فقر را افزایش می‌دهد

شماری از باشنده‌گان شهر کابل با نگرانی از افزایش روزافزون بهای دالر در برابر افغانی می‌گویند که افزایش بهای دالر فعالیت‌های اقتصادی را با رکود روبه‌رو کرده است. به گفتۀ باشنده‌گان شهر کابل، هم‌زمان با افزایش بهای دالر در کشور، بهای مواد اولیه نیز افزایش یافته است. آنان تأکید می‌کنند که بهای دالر در حالی تا ۹۵ افغانی رسیده است که مردم هیچ منبع درآمد ندارند و افزایش بهای دالر و مواد اولیه، فقر را نیز افزایش می‌دهد.

«مشکلات بخش صحی به‌جامانده از دولت پیشین به‌زودی حل‌شدنی نیست»

مسئولان وزارت صحت امارت اسلامی می‌گویند که در بیست سال گذشته هیچ کار بنیادی در بخش صحی کشور انجام نشده و ارایۀ خدمات به‌طور معیاری نبوده است. عبدالباری عمر، سرپرست معینیت وزارت صحت امارت اسلامی، می‌گوید که بخش صحی کشور با مشکلات بسیاری روبه‌روست.

ترس از تفنگ‌داران ناشناس؛ ۳۰۰ کارگر یک معدن زغال سنگ در بغلان ترک کار کردند

شماری از کارگران یک معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله‌و‌برفک بغلان می‌گویند، دو روز پیش تفنگ‌داران ناشناس دو هم‌کارشان را تیرباران کرده‌ که در نتیجه یکی از کارگران کشته و دیگری از ناحیۀ سر شدید زخمی شده است. به گفتۀ آنان، دو کارگر که از سوی تفنگ‌داران ناشناس کشته و زخمی شده، از مردمان هزاره بوده‌اند.