آگاهان: حضور رئیس آی‌اس‌آی در کابل، وضعیت جنگ در پنجشیر را تغییر داد

آگاهان سیاسی به این باور اند که فیض حمید، رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا آی‌اس‌آی در ادارۀ نبرد میان جبهۀ مقاومت پنجشیر و طالبان در این ولایت نقش داشته و حضور نیروهای پاکستانی وضعیت جنگ در پنجشیر را تغییر داده است.

واکنش‌ها به کشته‌شدن فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی

فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی و رئیس پیشین اتحادیۀ ملی خبرنگاران افغانستان، شب گذشته در پنجشیر، زادگاهش کشته شد. کشته‌شدن او واکنش‌‌های بسیاری از خبرنگاران، فعالان رسانه‌یی و سیاست‌گران را به هم‌راه داشته است. احمد مسعود در واکنش به کشته‌شدن فهیم دشتی گفته است که او در راه کسب آزادی و مبارزه با جنگ کشته شد.

احمد مسعود برای «قیام عمومی» فراخوان داد

ساعاتی پس از ادعای طالبان مبنی بر تصرف پنجشیر، احمد مسعود، فرمانده جبهۀ مقاومت ملی در یک پیام صوتی به مردم افغانستان فراخوان داده است که مقاومت عمومی‌شان را علیه طالبان آغاز کنند. احمد مسعود در این پیامش گفته است هر کسی و به هر شکلی که می‌تواند قیام کند، جبهۀ مقاومت ملی از آن پشتی‌بانی می‌کند. او نیز در توییترش نوشته است که در پنجشیر حضور دارد و مقاومتش ادامه خواهد داشت.