کارکنان صحی افغانستان در اعتراضی خواهان از سرگیری کمک‌های جهانی شدند

با تصرف افغانستان از سوی طالبان، نهادهای صحی جهان به‌ویژه بانک جهانی، کمک‌های‌شان را به این کشور متوقف کردند. شماری از کارکنان و اعضای انجمن‌های صحی در افغانستان، امروز در یک گردهمایی اعتراضی در کابل خواهان از سرگیری کمک‌های جهانی به افغانستان شدند.

احتمال هم‌کاری آمریکا با طالبان در عملیات علیه داعش در افغانستان

جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وجود داعش در افغانستان را خطر جدی عنوان کرده است. او می‌افزاید، هرچند هنوز روشن نیست که آیا طالبان تغییر کرده‌اند یا خیر، اما  احتمال می‌رود که آمریکا  این گروه را در عملیات‌های ضد تروریسم به‌ویژه گروه داعش هم‌کاری کند.

سیداکبر آغا: مردم افغانستان از حکومت جدید پشتی‌بانی کنند

سیداکبر آغا، از مقام‌های پیشین طالبان، امروز در نشستی در کابل مردم افغانستان را به پشتی‌بانی از حکومت جدید فرا می‌خواند و می‌گوید که آنان باید نظام اسلامی اعلام‌شده از سوی طالبان را بپذیرند. او می‌افزاید که نظام اسلامی را در کشور تنها طالبان می‌توانند پیاده کنند.

ده‌ها زن هراتی به‌خاطر برآورده‌شدن حقوق‌شان اعتراض کردند

ده‌ها زن هراتی امروز با سردادن شعار «یا مرگ یا زنده‌گی» در برابر ساختمان مقام این ولایت دست به راهیپمایی اعتراضی زدند. معترضان می‌گویند که زنان ‌نیمی از پیکرۀ جامعه‌اند و حضور آنان تنها در مکتب‌ها، دانشگاه و مرکزهای صحی کافی نیست؛ بل باید در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشند.