شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش بهای مواد خوراکی شاکی‌اند و می‌گویند با این‌که در چند روز پسین بهای دالر کاهش یافته است؛ اما دکان‌داران هنوز هم به بهای پیشین مواد خوراکی را به آن‌ها به فروش می‌رسانند. باشنده‌گان کابل بهای مواد خوراکی را در بازار ثابت نمی‌دانند.

در همین حال، دکان‌داران بازار مندوی شهر کابل، دلیل بی‌ثباتی بهای مواد خوراکی را در بی‌ثباتی بهای دالر می‌دانند. به گفتۀ آنان، روز گذشته بهای یک دالر به ۸۷ افغانی کاهش یافته بود؛ اما پس از چاشت امروز به ۹۲ افغانی افزایش یافت.

سلام‌وطندار فارسی را در تلگرام دنبال کنید

با این حال، دکان‌داران بازار مندوی شهر کابل می‌افزایند که با افزایش بهای دالر در بازار، بهای مواد ارتزاقی نیز افزایش می‌یابد. آنان به سلام‌وطندار می‌گویند که مجبور اند با افزایش بهای دالر، بهای مواد خوراکی را نیز بالا ببرند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که بازرگانان را مجبور کند تا آ‌ن‌ها مواد خوراکی را به افغانی خریدوفروش کنند.

این دکان‌داران می‌افزایند که با کاهش بهای دالر در چند روز پسین، بهای مواد خوراکی نیز کاهش یافته است. دکان‌داران بازار مندوی شهر کابل با تأیید این موضوع می‌گویند که با کاهش ارز دالر مواد خوراکی نیز کاهش یافته است.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

آنان می‌افزایند زمانی‌ که بهای یک دالر ۱۰۵ افغانی بود، نرخ یک بوری آرد ۲۴۵۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۹۰۰ افغانی و یک بُشکه روغن به ۲۷۵۰ تا ۲۹۰۰ افغانی افزایش یافته بود، اما بهای دالر که امروز به ۹۲ افغانی افزایش یافته، بهای مواد خوراکی اما کاهش یافته است. چنان‌که یک بوری آرد امروز در بازار مندوی شهر کابل به ۲۱۵۰ افغانی، بهای یک بوری برنج به ۲۳۰۰ تا ۲۴۵۰ افغانی و بهای یک بُشکه روغن به ۲۳۵۰ افغانی کاهش یافته است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: