شماری از خانواده‌های زندانیان نظامی امروز (پنج‌شنبه، هفتم حوت/اسفند) در برابر دفتر شورای ولایتی ننگرهار گردهم آمدند و خواهان رهاسازی اعضای خانواده و نزدیکان‌شان شدند.

آنان از رئیس‌جمهور غنی می‌خواهند که به تعهدش مبنی بر رهاسازی زندانیان نظامی عمل و به افتخار روز ملی سرباز باید تمام زندانیان نظامی را رها کند.

به گفتۀ آنان، شماری از نظامیان حکومتی به‌خاطر مرتکب‌شدن به برخی جرم‌ها از سال‌ها به این‌سو در زندان‌های حکومتی به‌سر می‌برند و حکومت برای رهایی آنان هیچ اقدامی نمی‌کند. خانواده‌های زندانیان نظامی از حکومت می‌خواهند که مانند زندانیان طالبان، زندانیان نظامی کشور را نیز از زندان رها کند.

خان‌فراز شیرزاد، یکی از اعضای خانواده‌های زندانیان نظامی می‌گوید که زندانیان طالبان و حزب اسلامی رها می‌شوند؛ اما زندانیان حکومتی در زندان به‌سر می‌برند.

فضل‌الحق، عضو خانوادۀ یکی دیگر از زندانیان نظامی هم می‌گوید که حکومت به افتخار روز ملی سرباز باید تمام زندانیان نظامی را از زندان‌های کشور رها کند.

به گفتۀ خانواده‌های زندانیان نظامی، رئیس‌جمهور غنی در جرگه‌یی که به‌خاطر رهاسازی زندانیان طالبان برگزار شده بود، تعهد کرده بود که زندانیان نظامی را بی‌قیدوشرط رها کند؛ اما هنوز به تعهدش عمل نکرده است.

در لویه جرگۀ مشورتی صلح به‌خاطر رهاسازی ۴۰۰ زندانی طالب که به جرم‌های سنگین متهم بودند، بحث و گفت‌وگو صورت گرفت. در این جرگه فیصله شد که در کنار زندانیان طالبان، زندانیان نظامی نیز رها شوند.

سیدرحمان مومند، بزرگ قومی و یکی از شرکت‌کننده‌گان این جرگه از ننگرهار می‌گوید، به یاد دارد که رئیس‌جمهور وعده داده بود زندانیان نظامی را رها کند؛ اما هنوز به وعده‌اش عمل نکرده است.

اعضای خانواده‌های زندانیان نظامی می‌افزایند، اگر حکومت برای رهاسازی نظامیان اقدام نکند، نه تنها باور مردم نسبت به حکومت کم می‌شود؛ بل‌که روی روحیۀ نظامیان دیگر نیز اثر منفی می‌گذارد.

خواستیم دیدگاه ریاست‌جمهوری را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: