همه ساله روز سیزدهم میزان در افغانستان به عنوان روز معلم تجلیل می‌شود، اما آموزگاران در وضعیت خوبی قرار ندارند. شماری از آموزگاران در پایتخت بی‌مهری حکومت نسبت به این طبقۀ زحمت‌کش را نگران‌کننده می‌خوانند.

این آموزگاران می‌گویند، با آن‌که حکومت از چند سال به این‌سو برای آنان وعدۀ افزایش معاش و توزیع زمین را داده است، اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده‌اند.

آموزگاران می‌گویند، در نظرگرفتن امتیاز انده‌ک از سوی حکومت، مشکلات‌شان را حل نمی‌کند و این بی‌توجهی بر شیوۀ تدریس‌شان نیز اثرهای منفی گذاشته است.

ملالی محبوبی که نزدیک به بیست سال به عنوان آموزگار در مکتب زرغونه ایفای وظیفه می‌کند می‌گوید، در این مدت وعده‌های زیادی از سوی حکومت به آن‌ها داده شده، اما همۀ این وعده‌ها خام بوده‌اند و هیچ‌یک از آن‌ها جامۀ عمل نپوشیده‌اند.

مریم امیری، دیگر آموزگار شهر کابل، شرایط زنده‌گی آموزگاران را در افغانستان نگران‌کننده می‌خواند و می‌گوید که بیشتر آنان در خانه‌های کرایی به سر می‌برند. او می‌گوید، با آن‌که آموزگاران چندین‌بار مشکلات‌ خود را با مسئولان وزارت معارف در میان گذاشته‌اند، اما با آن‌هم  به خواست‌ها‌ی‌‌شان توجه نشده است.

شماری از آموزگاران در جوزجان نیز می‌گویند، زمین‌های شهرک معلمان در این ولایت که  برای ۳ هزار آموزگار توزیع شده، مرحلۀ تطبیق آن روی کاغذ باقی مانده و این شهرک به کشت‌زار گندم، تبدیل شده است.

محمد احمدی، آمر مکتب سلطان شهاب‌الدین غوری در ولایت غور نیز می‌گوید، در نتیجۀ کم‌کاری مسئولان ریاست معارف، مقام ولایت و فرماندهی پولیس این ولایت با گذشت ده سال هنوز به آموزگاران  زمین توزیع نشده است.

شماری از آموزگاران در جوزجان نیز می‌گویند، زمین‌های شهرک معلمان در این ولایت که  برای ۳ هزار آموزگار توزیع شده، مرحلۀ تطبیق آن روی کاغذ باقی مانده و این شهرک به کشت‌زار گندم، تبدیل شده است.

این آموزگاران می‌گویند که سال‌ها را در خانه‌های کرایی و با مشکلات زیادی سپری کرده‌اند و از دولت می‌خواهند تا برای رفع مشکلات‌شان کاری کند.

دستگیر منیر، مشاور وزارت معارف به سلام‌وطندار می‌گوید، طرح افزایش معاش و توزیع زمین به آموزگاران در اولویت کاری این وزارت قرار دارد و از سال ۱۴۰۰ خورشیدی، این طرح‌ها عملی خواهد شد.

آقای منیر، غصب زمین و در نظرگرفتن زمین در بخش‌های دوردست را از مشکلات فراراه توزیع زمین برای آموزگاران می‌داند.

از روز معلم در سراسر کشور تجلیل می‌شود. وزارت سرحدات و قبایل نیز امروز در برنامه‌یی از این روز گرامی‌داشت کرد. این وزارت نقش آموزگار را برای بهبود وضعیت کشور اثرگذار می‌خواند.

کلیدواژه‌ها: // //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: