معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در سفری به کابل خواستار بازگشت زنان به کار شد

ترایگس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک‌شنبه، ۱۰ ثور، در سفری که به منظور بررسی چالش‌های بی‌جاشدگان و ترتیب و تنظیم کمک‌های انسان‌دوستانه به کابل داشت، خواستار بازگشت زنان به دفترهای کاری شان شده است.

سازمان ملل متحد: شمار زیادی از مردم ناچارند میان غذا و گرم‌کردن خانه‌های شان یکی را انتخاب کنند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، با نشر گزارشی، گفته که شهروندان این کشور‌ها از پیش با پیامدهای درازمدت همه‌گیری کوید-۱۹، افزایش نرخ‌ها [مواد خوراکی و سوختی] و اثرهای تغییرهای آب‌وهوایی روبه‌رو بوده اند که زمستان پیش رو، بر مشکل‌های آن‌ها خواد افزود.

روز جهانی پناهنده‌گان؛ سازمان ملل: ۳.۵ میلیون بی‌جاشدۀ داخلی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند

لیونارد زورلو، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان برای افغانستان، امروز در نشستی به‌مناسبت بزرگ‌داشت از بیستم جون برابر با روز جهانی پناهنده‌‌گان در کابل، از ارائۀ کمک‌های بشری این سازمان به ۵.۳ میلیون پناهندۀ افغان که از کشورهای مانند پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته‌اند، خبر می‌دهد.

هشدار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان از سقوط نظام اقتصادی افغانستان

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) از سقوط نظام اقتصادی افغانستان هشدار داده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در نشست مجازی ژنوا گفته که وضعیت ناپایدار اقتصادی در افغانستان، سبب مهاجرت بی‌پیشینۀ شهروندان این کشور شده است.

نُه میلیون شهروند افغانستان با خطر قحطی روبه‌رو اند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) با پخش اعلامیه‌یی هشدار داده که بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است و گرسنه‌گی در این کشور به سطح بی‌پیشینه رسیده است. بابر بلوچ، سخنگوی این نهاد گفته است که حدود ۲۳ میلیون شهروند افغانستان با گرسنه‌گی روبه‌رو اند و از این میان نُه میلیون تن را خطر قحطی تهدید می‌کند.