سیگار: امکان دارد کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی جهان به افغانستان کاهش یابد

سیگار در گزارش تازه‌اش به چه‌گونگی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی جامعه‌‌ی جهانی به ویژه امریکا به افغانستان، پرداخته‌ است. سیگار در این گزارشش با تأکید بر این که سازمان ملل متحد به ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی جهان به افغانستان مصمم است، اعلام کرده است که امکان دارد این کمک‌ها به افغانستان کاهش یابد.

نگرانی از گسترش نیازمندی؛ وزارت اقتصاد خواستار هم‌کاری بنیادین جامعه‌ی جهانی شد

«وضعیت زندگی خوب نیست؛ کاروبار نیست. از ساعت هفت صبح تا اکنون ۲۰ افغانی کار کردم.» این حرف‌های وحیدالله، باشنده‌ی تایمنی شهر کابل است که همه‌روزه صبح زود به کوچه‌های شهر می‌زند تا بایسکلی برای ترمیم‌کردن پیدا کند و از این راه چند افغانی به دست بیاورد. او که نزدیک به ۴۰‌ساله می‌نماید و سرپرست یک خانواده‌ی شش‌نفره است، می‌گوید که از صبح زود تا چاشت امروز،  ۲۰ افغانی درآمد داشته است؛ پولی که با آن حتا نمی‌تواند غذای چاشت خود را تهیه کند.

آگاهان اقتصادی: کمک‌های انسان‌دوستانه به منظور ثبات پول افغانی انجام می‌شود

بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، در مجموع میزان کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، به بیش از دو میلیارد و ۷۳ میلیون دالر می‌رسد؛ اما شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، می‌گویند که این کمک‌ها به منظور پشتیبانی از ثبات پول افغانی صورت می‌گیرد، نه مدیریت بحران انسانی در افغانستان.

باشندگان کابل: می‌خواهیم به جای کمک‌های انسان‌دوستانه به ما زمینه‌ی کار فراهم شود

شماری از باشندگان کابل، با گلایه از دست‌رسی‌نداشتن به کمک‌های انسانه‌دوستانه، خواستار فراهم‌شدن کار به جای این کمک‌ها اند. نثاراحمد، باشنده‌ی کابل، به سلام‌وطندار می‌گوید که از دو سال به این سو، از بی‌کاری رنج می‌برد و به کمک‌های انسانه‌دوستانه نیز دست‌رسی ندارد.

ناچاری ناشی از ناداری؛ شهروندانی که برای یک بوری آرد تقلا می‌کنند

هنگام نزدیک‌شدن به یکی از مرکزهای توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه، در شهر کابل، با جمعیت انبوهی روبه‌رو می‌شوی، که برای به‌دست‌آوردن کمک خوراکی ناچیزی، تقلا دارند؛ شهروندانی که در این شب‌وروزها، به معنای واقعی کلمه با زندگی چنگ‌ودندان اند.  

تلخ‌کامی‌های بی‌پایان؛ گرسنگی صدها هزار تن را در خطر احتمالی مرگ قرار داده است

وارد پارک شهر نو می‌شوم؛ جایی که بیش‌تر از کسانی که برای تفریح آمده باشند، افراد ‌بی‌کار با چهره‌های آشفته و خسته در آن به چشم می‌خورند. در میان این «خستگی»‌ها، افرادی از هر دسته‌ی سنی دیده می‌شود که رنج نداشتن در پوشاک رنگ‌رفته‌، چهره‌ی ناخوش و لب‌های خشکیده‌ی شان به خوبی پیداست.

امریکا ۳۲۷ میلیون دالر به شهروندان افغانستان کمک‌ می‌کند

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، روز گذشته –جمعه، ۱ میزان- در تویتی نوشته است که امریکا، نزدیک به ۳۲۷ میلیون دالر کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی دیگر را برای پشتیبانی از شهروندان افغانستان در کشور و بیرون از  کشور، مهیا می‌کند.