نمایش‌گاه ملی و بین‌المللی «هفته‌ی صنعت» در کابل گشایش یافت

نمایش‌گاه ملی و بین‌المللی زیر نام «هفته‌ی صنعت» در کابل گشایش یافت. این نمایش‌گاه از سوی وزارت صنعت‌ و تجارت، اتاق‌‌ صنایع و معادن افغانستان و مرکز نمایش‌گاه‌های بین‌المللی افغانستان، به هدف پشتیبانی از تولیدات داخلی برگزار شده است و تا شش روز ادامه می‌یابد. قدرت‌الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که این نمایش‌‌گاه زمینه را برای فروش و بازاریابی محصولات داخلی فراهم خواهد کرد.

نمایش‌گاه ملی و بین‌المللی انترکانتیننتال در کابل گشایش یافت

نمایش‌‌گاه مشترک چهار‌روزه میان افغانستان و ایران زیر نام «نمایش‌گاه ملی و بین‌المللی انترکانتیننتال» به هدف شریک‌سازی تجربه‌ها میان بازرگانان افغان و ایران و افزایش دادوستد بازرگانی میان دو کشور، در کابل گشایش یافت.

هبت‌الله آخوندزاده: تاجران برگردند و برای خودکفایی کشور سرمایه‌گذاری کنند

نمایش‌گاه ملی و بین‌المللی امام ابوحنیفه با حضور تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و کشورهای منطقه، امروز در کابل گشایش یافت و برای هفت روز ادامه می‌یابد. در این نمایش‌گاه، شمار زیادی از تاجران و سرمایه‌گذاران منطقه حضور داشته و برای آشنایی با صنایع دستی زنان و محصولات داخلی افغانستان، شرکت کرده اند.