طرح بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران نزدیک به نهایی‌شدن است

آقای عمر، به نقل از رهبر امارت اسلامی، می‌افزاید که موضوع بسته‌ماندن مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران، تنها به دلیل نهایی‌نشدن نصاب آموزشی است که از سوی کمیسیونی بررسی و آماده‌سازی می‌شود و با ختم کار آن و پس از تأیید عالمان دینی، دروازه‌های مکتب‌های دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم و دانش‌گاه‌ها، باز خواهند شد.

مارشال دوستم طرحی را برای تغییر وضعیت جنگی شمال به رئیس‌جمهور ارایه می‌کند

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که به‌دلیل مشکلات صحی برای مدتی در ترکیه به‌سر می‌برد، به کشور بازگشته است. مارشال دوستم روز گذشته از راه بندر حیرتان وارد شهر مزارشریف، مرکز بلخ شد.

پاسخ‌ قانونی به نقد دانش: نمایندۀ حزب شما هم از این طرح حمایت کرده

محمدیونس قانونی، رئیس کمیتۀ تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح افغانستان در واکنش به سخنان دانش، می‌گوید که طرح رئیس‌جمهور در یک صفحه به آنان رسیده که برگزاری انتخابات زودهنگام با حفظ نظام را پیشنهاد کرده بود و این طرح بدون کم و کاست در پیش‌نویس درج شده است.