زنان معترض در برابر حکومت، نگران مصونیت شان اند

مهم‌ترین خواست‌های زنان، پس‌گرفتن حق آموزش و حق کار است که با راه‌اندازی گردهم‌آیی‌ها و راه‌پیمایی‌هایی آن را ابراز کرده اند. این اعتراض‌ها در بیش‌تر موارد با برخوردهای خشن نیروهای امنیتی امارت اسلامی روبه‌رو بوده است. پس از این اعتراض‌ها، شماری از زنان معترض، می‌گویند که نگران مصونیت ‌شان اند.

نشست اسلو؛ زنان بر حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی تأکید می‌کنند

شماری از زنان  معترض در کابل می‌گویند که خواسته‌های اساسی آنان در نشست اسلو مطرح نشده است. به گفتۀ آنان، نمایندۀ زنان معترض در این نشست تأکید اساسی بر حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی زنان نداشته است. یکی از زنان معترض سخنرانی هدا خموش، نمایندۀ زنان معترض کابل در نشست اسلو را …

زنان معترض در کابل: سکوت جامعۀ جهانی در برابر زنان افغانستان شرم‌آور است

معترضان با حمل و سردادن شعارهای «فکر نو حاصل کنین، زن را تحمل کنین»، «پوشش ما، هویت ما» و «برقع حجاب ما نیست»، در برابر وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی تجمع کردند. زنان معترض می‌‌گویند که سکوت نهادهای بین‌المللی و جامعۀ جهانی در برابر زنان افغانستان شرم‌آور است.

اعتراض به بازداشت فیض‌الله جلال؛ «سخن‌گفتن جرم نیست»

شماری از زنان امروز در شهر کابل در اعتراض به بازداشت فیض‌الله جلال، استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی از سوی امارت اسلامی به جاده‌ها آمدند و خواهان رهایی او از سوی امارت اسلامی شدند. این زنان با سردادن شعارهای «استاد جلال مجرم نیست»، … خواهان رهایی هرچه زودتر فیض‌الله جلال از سوی امارت اسلامی‌اند.

زنان معترض در کابل: جامعۀ جهانی از حقوق ما دفاع کند

شماری از زنان امروز در شهر کابل در اعتراض به رعایت‌نشدن حقوق‌شان و توصیه‌نامه تازۀ وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی که در آن محدودیت‌های جدید برای زنان وضع شده است، دست به راهپیمایی زدند و سکوت جهان نسبت به محروم‌شدن زنان از کار و آموزش را «شرم‌آور» خواندند.