دبیرکل ناتو: روی حفظ میدان‌هوایی کابل کار می‌کنیم

ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو می‌گوید که این سازمان و متحدانش برای ادامۀ پشتی‌بانی از افغانستان و حفظ زیربناهای مهم در این کشور از جمله میدان‌هوایی بین‌المللی کابل، کار می‌کنند.

استولتنبرگ: هنوز تصمیم ‌نهایی دربارۀ خروج نیروها گرفته نشده ‌است

دبیرکل ناتو می‌گوید که هنوز تصمیم نهایی دربارۀ خروج نیروهای این سازمان از افغانستان گرفته نشده ‌است.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو تأکید می‌کند که متحدان ناتو وضعیت در افغانستان را زیر بررسی دارند و هرگونه خشونت طالبان وضعیت در افغانستان را برعکس خواهد کرد. او از طالبان خواست که خشونت‌ها را کاهش دهند و از راه صلح‌آمیز مسایل را حل کنند.

دبیرکل ناتو: در بارۀ حضور و یا خروج از افغانستان ماه آینده تصمیم می‌گیریم

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می‌گوید که این پیمان در نشست وزیران دفاع این سازمان که ماه آینده برگزار می‌شود، در بارۀ ماندن و یا بیرون شدن از افغانستان تصمیم می‌گیرد. او می‌گوید، وزیران دفاع سازمان ناتو در ماه فبروری ام‌سال تصمیم خواهند گرفت که نظامیان این سازمان در افغانستان بمانند و یا این کشور را ترک کنند.

دبیرکل ناتو: هم برای ادامۀ حضور نظامی و هم برای خروج از افغانستان باید بها پرداخت

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که هم برای ادامۀ حضور نظامی در افغانستان و هم برای خروج از این کشور، باید بها پرداخت. او می‌گوید، در تماس تلفنی با جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا بر اهمیت قضیۀ افغانستان و معضل فراروی ناتو و متحدان آن اشاره کرده است.