خرابی جاده‌های قوش‌تپه-درزاب؛ «مریض پیش از رسیدن به داکتر، می‌میره»

صبح زود یک روز تابستانی، از مرکز جوزجان به سمت ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزاب راه می‌افتم؛ خرابی جاده‌ها بیش‌تر از گرمی راه اذیتم می‌کند. در دو سوی جاده، ویرانه‌های به‌جامانده از جنگ است که پررنگ‌تر از هر رنگی به چشم می‌خورد.

۲۸۰ میلیون دالر از پول‌های منجمدشدۀ افغانستان برای کمک‌های غذایی و بهداشتی آزاد می‌شود

بانک جهانی اعلام کرده است که کشورهای کمک‌کننده به افغانستان توافق کرده‌اند که ۲۸۰ میلیون دالر از پول‌های منجمدشدۀ این کشور، به برنامۀ جهانی غذا (WFP) و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) برای پشتی‌بانی از برنامه‌های غذایی و خدمات بهداشتی در این کشور انتقال ‌یابد.